19 czerwca 2013

PATRONAT SZKÓŁ WYŻSZYCH NAD LO IM. KEN W PRZASNYSZUChciałam się Wam pochwalić osiągnięciami mojego LO! :)


Przasnyskie Liceum Ogólnokształcące im. KEN w ciągu roku zdobyło trzech ważnych protektorów ze środowiska akademickiego.Dnia 27 listopada 2012 r., dyrektor LO, dr Radosław Waleszczak podpisał list intencyjny o współpracy z władzami największej wojskowej uczelni w kraju, Wojskowej Akademii Technicznej


Na dokumencie parafy złożyli również przedstawiciele Zarządu Powiatu Przasnyskiego: starosta Zenon Szczepankowski oraz wicestarosta Tomasz Osowski.


W spotkaniu  Wojskową   Akademię Techniczną reprezentowali: prorektor ds. studenckich doc. dr inż. Stanisław Konatowski i dr inż. Wojciech Kocańda, który zaprezentował zebranym potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni, jej zmiany i rozwój na przestrzeni 60 lat istnienia. Starosta Zenon Szczepankowski, dziękując władzom uczelni za podjęcie współpracy i podpisanie listu podkreślił, że powiat przasnyski słynie z tradycji wojskowych, a zainicjowana dzisiaj współpraca z liceum ogólnokształcącym na pewno będzie efektywna. 


Serdeczne słowa pod adresem WAT skierował do JM Rektora dyrektor liceum dr Radosław Waleszczak. Podkreślił on, że współpraca z tą uczelnią jest zaszczytem,  a także wyzwaniem dla szkoły, którą kieruje i doskonale wpisuje się w poszerzenie oferty  zaspokajającej  potrzeby edukacyjne młodzieży w aspekcie szeroko rozumianych nauk technicznych.  Zwrócił tez uwagę, że podpisanie listu intencyjnego i honorowy patronat WAT zbiega się z 90-leciem istnienia LO im. KEN w Przasnyszu.
O pomyśle nawiązania współpracy ze szkołami wyższymi nowy dyrektor LO mówił praktycznie od samego początku swojego urzędowania. Tym bardziej może więc cieszyć to, że już po kilku miesiącach udało się uzyskać tak konkretny efekt.

Zakres współpracy może ucieszyć zwłaszcza uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Zgodnie z podpisanym listem władze WAT m.in. zobowiązują się do organizowania zajęć akademickich dla naszych licealistów z ustalonych wcześniej dziedzin. WAT ma ponadto wspierać radę pedagogiczną w układaniu nowych zajęć dla uczniów czy współdziałać w organizacji imprez o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Ze strony liceum natomiast pada deklaracja m.in. promowania oferty WAT wśród uczniów oraz zobowiązanie do zapraszania studentów tej uczelni na uroczystości naukowe, kulturalne i patriotyczne organizowane w Przasnyszu.
 Treść porozumienia dostępna jest TUTAJ.

15 marca 2013 r. KEN oficjalnie rozpoczął współpracę z Wydziałem Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Uroczyste podpisanie umowy patronackiej miało miejsce w siedzibie starostwa powiatowego w Przasnyszu. Ze strony uczelni umowę podpisali dziekan Wydziału Leśnego SGGW prof. Henryk Żybura oraz prodziekan ds. dydaktycznych prof. Bolesław Porter. Gospodarzy reprezentowali, oprócz dyrektora LO dr Radosława Waleszczaka, starosta Zenon Szczepankowski i wicestarosta Tomasz Osowski.


- SGGW po raz pierwszy oficjalnie rozpoczęła współpracę tego typu ze szkołą średnią. Mamy więc powód do tego, by czuć się podwójnie wyróżnionymi – wyjaśnia dyrektor Radosław Waleszczak. – A skorzystamy na tym w wielu wymiarach. Wydaje się, że warunki wynikające z umowy są jeszcze korzystniejsze niż podobnego aktu łączącego nas z Wojskową Akademią Techniczną.
Na mocy porozumienia Wydział Leśny SGGW zobowiązał się do wspierania kadrowego klas realizujących programy z rozszerzoną biologią i chemią, a także samych nauczycieli tych przedmiotów, organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, a także pomocy w nawiązywaniu kontaktów z innymi instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy. Z kolei LO ma zapewnić kadrze dydaktycznej z uczelni możliwość realizacji praktyk zawodowych, współpracy przy projektach naukowych i edukacyjnych czy udziału licealistów w innowacyjnych projektach naukowych.
Umowę można przeczytać tutaj: KLIK cz. 1 i KLIK cz. 2

Trzecią umowę patronacką podpisano 28 maja 2013 r. Do Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dołączyła największa polska uczelnia – Uniwersytet Warszawski.Ze strony UW dokument sygnowała prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, dziekan Wydziału Historycznego. LO reprezentowali starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, wicestarosta Tomasz Osowski (jako przedstawiciele organu prowadzącego), a także dyrektor dr Radosław Waleszczak.
Podobnie jak dwie poprzednie umowy, także ta zapewnia szereg profitów liceum – jak choćby możliwość wsparcia kadrowego i koncepcyjnego klas o preferowanym profilu, pomocy nauczycielom LO w podnoszeniu kwalifikacji, organizowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym (w tym także tych organizowanych na terenie uczelni), czy wspólnemu ubieganiu się o granty naukowe służące lepszemu edukowaniu młodych pokoleń.
Na zdjęciu do prawej: Zdzisław Zdziarski (tak, to TEN Sor. Z., którego "znacie" z moich poprzednich wpisów); dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW, zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Krzysztof Skwierczyński, zastępca Dyrektora ds. studenckich; prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, Dziekan Wydziału Historycznego UW oraz dyrektor przasnyskiego LO, dr Radosław Waleszczak.
Aby zapoznać się z umową, podpisaną z UW, kliknij TUTAJ cz. 1 i TUTAJ cz. 2.

W ten sposób LO im. KEN zapewni już od najbliższego roku szkolnego 2013/2014 opiekę poszczególnych szkół wyższych w naukach ścisłych (głównie fizyki – WAT), przyrodniczych (biologii i chemii – Wydział Leśny SGGW) oraz humanistycznych (historii i WOS – Wydział Historii UW). Takiej opieki nie ma żadna szkoła ponadgimnazjalna na całym północnym Mazowszu. Świadczy to więc o tym, że liceum może być atrakcyjną alternatywą dla ośrodków edukacyjnych z Ostrołęki, Ciechanowa czy samej Warszawy.

Fajnie, co nie? :DA co u mnie?

Uczę się łaciny, a przy okazji pisze ten post :) Zaliczenie nieobecności, nagromadzonych z powodu mojego pobytu w szpitalu i późniejszych komplikacji pochłonęło mnie całkowicie. Jest tego całe multuuum! Dlatego pewnie w czerwcu nie uda mi się dodać post z serii "Kalendarium historii Polski", wybaczcie. Zaległości nadrobię dopiero po powrocie do domu, do Jednorożca, co też nie wiem, czy nastąpi 5 lipca, jak początkowo planowałam. Zobaczymy...

Trzymajcie kciuki za mnie, bo tego teraz bardzo potrzebuję! :)

Całuję Was moooocno :*

Do następnego! :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz