30 listopada 2015

MAŁA OJCZYZNA: Figury św. Jana Nepomucena w powiecie przasnyskim

Ostatnio uczestniczyłam w jubileuszowej uroczystości z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (zdjęcia: KLIK). Odebrałam też egzemplarz autorski Rocznika Przasnyskiego, w którym ukazał się mój artykuł na temat figur św. Jana Nepomucena na terenie powiatu przasnyskiego. Postanowiłam - w celu uzupełnienia wydrukowanego tekstu, ale i prezentacji poczynionych ustaleń oraz zapewnienia dostępu do historii tych ciekawych przedstawień szerszemu gronu - przygotować wpis na wspomniany temat. Pozwoliłam go sobie uzupełnić o źródła, jakie odnalazłam w ostatnim czasie oraz ubarwić zdjęciami i rysunkami. Zapraszam do lektury! 

22 listopada 2015

ŚWIĄTKI W GMINIE JEDNOROŻEC: floralne otoczenie krzyży, kapliczek i figur

Zapraszam do lektury małego fragmentu jednego z rozdziałów mojej książki Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec". Wyczekujcie jej przed świętami :) Dzisiaj opowiem o roślinnym otoczeniu świątków, zależnościach przestrzennych pomiędzy obiektem a florą oraz jej symbolice. A wszystko ilustrowane przykładami z gminy Jednorożec.

16 listopada 2015

MAŁA OJCZYZNA: nieistniejące cmentarze z I wojny światowej (gmina Jednorożec)

Podczas pracy nad małą architekturą sakralną gminy Jednorożec zbierałam też materiały na temat historii regionu. Wywiady z mieszkańcami stały się świetną okazją do uzupełnienia luk, jakie zauważałam w moich badaniach. Ostatnio udało mi się określić, gdzie w gminie Jednorożec, która bardzo doświadczyła działań wojennych w czasie I wojny światowej, szczególnie w 1914 i 1915 r., znajdowały się cmentarzyki wojskowe. Żaden z nich już nie istnieje, ale dzięki opowieściom mieszkańców można je zlokalizować. Co mnie bardzo ucieszyło, wyznacznikiem lokalizacji są krzyże przydrożne, bo to przy nich zazwyczaj lokowano nekropolie.

Zapraszam na krótki, ale - mam nadzieję - ciekawy wpis.

14 listopada 2015

PODSUMOWANIE MIESIĄCA: październik 2015

Kolejny miesiąc minął niepostrzeżenie. Wypełniony był niezwykle intensywną pracą nad finalizacją projektu kapliczkowego i przygotowaniem książki do druku. A co poza tym? Zapraszam na (niestety spóźnione, ale jak zawsze szczere) podsumowanie minionego miesiąca.