1 grudnia 2017

ŚWIĄTKI W GMINIE JEDNOROŻEC: Przydrożne obiekty sakralne w okresie PRL

Poniższy szkic prezentuje motywy fundacji oraz wybrane fakty na temat przydrożnych obiektów sakralnych, jakie powstały na terenie gm. Jednorożec w okresie powojennym (1945–1989). Prezentowane przykłady uwidaczniają trudności, na jakie napotykano podczas wystawiania kapliczek, figur i krzyży, ale też są świadectwem żywej religijności mieszkańców pomimo trudnych warunków historycznych. Poniższe ustalenia pochodzą z mojej książki Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec uzupełnionej wiadomościami pozyskanymi po wydaniu publikacji.