9 lipca 2021

MAŁA OJCZYZNA: Komasacja gruntów w Kobylakach-Czarzastych, Kobylakach-Koryszach i Kobylakach-Konopkach [lista nazwisk, 1939]

Czasami mam wyrzuty sumienia, że nie piszę tak samo dużo o wszystkich wsiach gminy Jednorożec, że najwięcej jest materiałów z mojej rodzinnej miejscowości. By uspokoić sumienie, a co najważniejsze, podzielić się ciekawym źródłem, zapraszam na dzisiejszy wpis. To lista mieszkańców i mieszkanek miejscowości Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Korysze i Kobylaki-Konopki sporządzona przy okazji komasacji gruntów przed II wojną światową. Koniecznie daj znać w komentarzu, jeśli znajdziesz tu swoich przodków i przodkinie albo znajome nazwisko!Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę każdy rolnik otrzymał po 22 morgi ziemi, nieliczni zaś 40 mórg. Jak wspominał Stefan Wilga z Jednorożca (19111994), problemem było niesamowite rozdrobnienie majątków, utrudniające podźwignięcie się po zniszczeniach Wielkiej Wojny: Wszystko było w szachownicy, pole w szesnastu miejscach. Niektóre działky były oddalone od wiosky o cztery kylometry i to wąskie pasky zaledwie jch szerokość wynosiła dziesięć metrów. Niektóre były tak długe, że od samych stodół do Ślenskiego Boru [miejsce niezindentyfikowane  przyp. M.W.K.], to jch długość wynosiła do czterech kylometrów. Podobnie łąki i pastwiska znajdowały się w różnych miejscach. Taka sytuacja występowała w wielu miejscowościach i to od lat. Gospodarowanie utrudniała zarówno szachownica wewnętrzna gruntów chłopskich, jak też szachownica z lasami rządowymi. W 1902 r. w „Gazecie Świątecznej” Jakób Grabowski z Przytuł w pow. makowskim, Kurp rodem z Cierpiąt w gm. Baranowo, pisał, że chłop np. w Ziomku w gm. Baranowo, mając 100 mórg (w tym 30 mórg ziem ornych), z trudem wiąże koniec z końcem z powodu rozdrobnienia ziemi. Stąd nie dziwne, że Dominik Staszewski, sędzia pokoju w Jednorożcu w latach 18961907 pisał, że każdy włościanin, chociażby otrzymał najgorszą kolonię, po regulacji gruntów będzie w lepszej sytuacji niż dotychczas.

Stąd też w międzywojniu zajęto się sprawą komasacji gruntów. W różnych wsiach przeprowadzono ją w różnym czasie. Zaprezentowane niżej dane dotyczą miejscowości Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Czarzaste oraz Kobylaki-Konopki, które współcześnie należą do gminy Jednorożec, jednak wówczas były częścią gminy Karwacz w powiecie przasnyskim. Dla pewnej orientacji podajmy za spisem powszechnym z 1921 r. dane na temat liczebności mieszkańców tych wsi.


Poniżej prezentuję w oryginalnym brzmieniu fragment z "Obwieszczeń Publicznych" – listę osób, które w ramach komasacji przeprowadzonej w 1939 r. lub wcześniej otrzymały działki w tych trzech miejscowościach.

Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. nr 39, poz. 340), w brzmieniu nadanym art. 12 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. nr 67, poz. 622), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. nr 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dn. 11 lipca 1932 r. Urząd Wojewódzki Warszawski niniejszym obwieszcza, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Kobylaki Czarzaste, gm. Karwacz, pow. przasnyski, nowoutworzone kolonie, wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporządzonych w roku 1932 przez mierniczego przysięgłego Wacława Stążewskiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:

KOBYLAKI-CZARZASTE


l.p.

imię i nazwisko właściciela gruntu

numery działek

pow. działek w ha

1

Edmund Borkowski, Aleksander i Ludwika, małż. Borkowscy 

15

14.0236

2

Jan Smoliński 

11

17.5352 

3

Marceli Ropelewski, Kazimierz Ropelewski, Teodor i Katarzyna, małż. Ropelewscy

16, 7, 38

0.4419, 2.6213, 39.8361 


4

Spadkobiercy [dalej: S-cy] Aleksandra Chodkowskiego: Aleksander i Władysława, małż. Niestępscy

18, 1, 31, 39 

0.3953, 1.4565, 7.0042, 16.0127 

5

Józef i Zofia, małż. Zalewscy

2, 29, 40

0.9425, 3.2944, 5.9605

6

S-cy po Julianie i Annie, małż. Mystkowskich

10, 36 

5.6588, 8.4379 

7

Jan Słomkowski 

14

7.1068

8

Dominik i Marianna, małż. Kawiccy 

26, 42, 4

7.0064, 8.0241, 1.3320 

9

Antoni i Marianna, małż. Chmielewscy

21, 32, 33, 3 

0.1263, 4.7503, 9.0598, 1.0760

10

S-cy po Feliksie Kobylińskim: Stefania Smolińska

12, 20, 41 

8.5801, 0.3708, 6.1642

11

Katarzyna Niestępska, Fortunat i Janina Osowscy 

13, 34

21.3613, 17.1083

12

Jan i Weronika, małż. Dzilińscy

19, 6, 35, 30

0.3317,2.1073,10.7184,7.3168

13

Józef i Zofia, małż. Niestępscy 

24, 8 

13.3799, 1.1588

14

Paweł i Władysława. małż. Niestępscy 

5, 37

1.2899, 17.7435 

15

Józefa Sikorska 

28, 9

4.0746, 2.7410 

16

Zofia Bartlewska, Józefa Mystkowska 

23  


0.1580 

17

Feliks Ostrowski

22 

0.0264 

18

Rozalia Płoskiewicz

27

0.0827  

19

S-cy Walentego i Anny, małż. Domian

43

2.5856 

20

Wacław Napiórkowski 

25 

0.3058

Razem


279.7077 


KOBYLAKI-KORYSZE SZCZEPANKI, PETRUSY, WŁODKI


l.p.

imię i nazwisko właściciela gruntu

numery działek

pow. działek w ha

1

S-cy po Julii Ulatowskiej i Stanisław Ulatowski 

13, 53, 37  

6.9565, 12.6905, 5.2850

2

S-cy po Walentym i Florentynie, małż. Ulatowskich   

42, 22, 49 

12.1316, 3.7419, 13.1625

3

S-cy po Józefie Czaplickim 

14, 38, 50

7.2073, 6.0132, 15.8969

4

Marceli Gniazdowski  

34, 19, 43

0.6584, 2.2580, 14.2574 

5

S-cy po Feliksie Bobińskim i Józefa Bobińska 

15, 35, 48 

3.8446, 6.7284, 21.7950 

6

Czesław i Zofia, małż. Dęby

12, 33, 24

7.0605, 1.4691, 16.0277

7

Władysław i Anna, małż. Lubańscy

16, 57, 47

4.1007, 31.6867, 11.9502 

8

Leon Zalewski 

18, 32, 39, 55

2.0904, 2.1171, 2.1595, 9.5282

9

S-cy po Antonim Zalewskim 

17, 45

2.4235, 17.7992

10

Stanisław i Władysława Wontkowscy 

46

6.7750 30 

11

Melkan Adam 

30

0.2475

12

Franciszek Świerczewski 


27

0.0657 

13

S-cy po Pawle Zalewskim 

31 

0.0192

14

Kazimierz i Aleksandra, Chmielewscy 

44 

2.4273 

15

S-cy po Ignacym Pszczółkowskim i Baltazar Pszczółkowski 

40, 56 

15.9930, 6.5170 

16

S-cy po Piotrze Pszczółkowskim i Wincentyna Zembrzuska 

54, 26

20.2700, 7.2106 

17

S-cy po Mariannie Dzilińskiej: Kazimierz i Wa-leda Dzilińscy 

23, 41, 28

6.4498, 30.5892, 1.2145 

18

Eugeniusz i Michalina, małż. Morawscy 

52, 20

8.4206, 10.9011 

19

Telesfor Kobyliński 

21, 25, 51

4.3418, 3.9242, 22.7503 

20

S-cy po Stanisławie Kawieckim, Ignacy Kawiecki 

7, 2, 29

2.5864, 4.8713, 5.7482 

21

Stanisław i Józefa, małż. Myślińscy 

8, 3

5.3707, 21.1273 

22

Aleksander i Władysława, małż. Kępista 

6, 9, 4

10.8920, 4.3929, 6.2238 

23

S-cy po Janie i Walerii, małż. Kakowskich

10, 1

4.1321, 25.6262 

24

Józef Mostawy, Zygmunt i Michalina, małż. Mostawi 

11, 5

14.0246, 8.1885 1. S-cy po Julii Ulatowskiej i Stanisław Ulatowski 1/3 

2. S-cy po Walentym i Folentynie, małż. Ulatowskich 1/3 

3. S-cy po Józefie Czaplickim 1/3

36

1.3674 

Razem


503.7082 


KOBYLAKI-KONOPKI


l.p.

imię i nazwisko właściciela gruntu

numery działek

pow. działek w ha

1

S-cy po Franciszku Wyszyńskim 

16, 42, 4  

0.5162,  3.1980, 1.2136 

2

Józefa Szymańska 

11 

4.2560

3

S-cy po Stanisławie Wyszyńskim: Ksawery i Stanisława, małż. Wyszyńscy 

12, 28

9.3848, 11.5649 


4

S-cy po Franciszku Myślińskim: Adolf i Apolonia, małż. Roman 

36, 14 

231034, 13.6873 

5

Izydor i Aleksandra, małż. Dzilińscy 

22, 39

6.7085, 9.7493 

6

Leokadia Smolińska 

34, 21, 7

7.6195, 0.6454, 3.0262

7

Bronisław Roman 

31, 26

3.5850, 9.2775

8

Wacław i Władysława, małż. Nowiccy 

23, 38

4.9793, 4.3730

9

Stanisław Opaliński 

30, 9

4.1670, 1.0412

10

S-cy po Aleksandrze Mostowym 

20, 29, 10

0.9038, 12.9414, 3.9480 

11

Konstanty i Eleonora, małż. Mostowi 

8, 13, 19, 41

3.1230, 2.5910, 0.5027, 12.9827 

12

S-cy po Jakubie Ulatowskim: Marian i Walentyna, małż. Ulatowscy 

27, 32 

11.1089, 3.6089 


13

S-cy po Franciszku Opalińskim: Stanisław i Leokadia, Jakubowscy 

18, 40, 5

0.6963, 12.5904, 1.7332

14

S-cy po Feliksie Opalińskim: Jakub i Eleonora, Szymańscy 

6, 17, 37 

1.7775, 0.4192, 10.6011

15

Genowefa Prochnicka 

1, 33, 24 

1.1301, 3.7433, 0.3432 

16

Antoni Myśliński 

15, 3, 43

0.5822, 1.5612, 3.9726 

17

Jan i Genowefa Berk

35, 2

4.5388, 1.6659 

18

Plac szkolny wsi Kobylaki Konopki, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki Korysze, Szczepanki, Petrusy i Włodki

25

1.2849 

Razem


220.4464


Jednocześnie zawiadamia się, że o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Urz. Wojew. Warszawskiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych wsi Kobylaki Czarzaste, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. nr 39, poz. 340), prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekt scalenia łącznie z odnośnymi dowodami pomiarowymi w braku lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób, wymienionych w niniejszym obwieszczeniu. R. Pr. III-1/424
Do następnego!

1 komentarz:

  1. Slot machines in Las Vegas, NV - JRM
    Slot 광양 출장샵 machines 광양 출장샵 in Las Vegas, NV. 부천 출장샵 Find the nearest slot machine. Slot 속초 출장안마 Machines In Las Vegas - Where 상주 출장마사지 Las Vegas is Located.

    OdpowiedzUsuń