1 sierpnia 2013

LITERATURA NA OLIMPIADĘ HISTORYCZNĄ

Poniżej zamieszczam wykaz literatury na Olimpiadę Historyczną. Zawiera on pozycje proponowane przez PTH. Przy niektórych z nich dopisałam własną opinię na temat danej książki, mam nadzieję, że pomoże Wam to w doborze lektur. Oczywiście nie znam wszystkich tych książek, ale co nieco o nich wiem lub je kojarzę, chyba, że to moja epoka, wtedy napiszę wszystko, co tylko wiem :) Polecam Wam też kilka innych książek wartych uwagi.


Zapraszam!1. Polecam czytać zeszyty z serii DZIEJE NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO, wydane przez Krajową Agencję Wydawniczą. Są cienkie, ale napisane w przystępnej formie i ciekawe. Poniżej spis wszystkich zeszytów z serii oraz przykładowa okładka. Większość z zeszytów jest dostępna na moim koncie Chomikuj: KLIK.


§ I Seria wydawnicza:
1. Od Prasłowian do Polaków (Jerzy Strzelczyk) (tom: I-01)
2. Pierwsze państwo polskie (Gerard Labuda) (tom: I-02)
3. Korona i infuła: Od monarchii do poliarchii (Gerard Labuda) (tom: I-03)
4. Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków (Karol Olejnik) (tom: I-04)
5. Przerwany hejnał (Tomasz Jasiński) (tom: I-05)
6. Testament Krzywoustego (Andrzej Jureczko) (tom: I-06)
7. Pierścień Kingi (Jerzy Wyrozumski) (tom: I-07)
8. Łokietkowe czasy (Henryk Samsonowicz) (tom: I-08)
9. Wielki król i jego następca (Feliks Kiryk) (tom: I-09)
10. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Juliusz Bardach) (tom: I-10)
11. Grunwald 1410 (Edward Potkowski) (tom: I-11)
12. Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy: W państwie pierwszych Jagiellonów (Jadwiga Krzyżaniakowa) (tom: I-12)
13. Warna 1444 (Wincenty Swoboda) (tom: I-13)
14. Wojna trzynastoletnia i powrót Polski nad Bałtyk w XV wieku (Marian Biskup) (tom: I-14)
15. Nauk przemożnych perła (Feliks Kiryk) (tom: I-15)
16. Państwo pierwszych Jagiellonów (Wacław Uruszczak) (tom: I-16)
17. W cieniu katedr i zamków: O polskiej sztuce średniowiecznej (Michał Rożek) (tom: I-17)
18. Rady Kallimacha (Krzysztof Baczkowski) (tom: I-18)
19. Złoty wiek (Michał Rożek) (tom: I-19)

§ II Seria wydawnicza:
1. Dogonić Europę czyli Polska w czasach Zygmunta I (1506-1548) (Andrzej Wyczański) (tom: II-20)
2. Spory królów ze szlachtą w złotym wieku: Wokół egzekucji praw (Anna Sucheni-Grabowska) (tom: II-21)
3. Wielkie bezkrólewia (Stanisław Płaza) (tom: II-22)
4. Król i kanclerz (Stanisław Grzybowski) (tom: II-23)
5. Rokosz Zebrzydowski (Henryk Wisner) (tom: II-24)
6. Hetmani Rzeczypospolitej (Zdzisław Żygulski) (tom: II-25)
7. Sarmatyzm (Stanisław Grzybowski) (tom: II-26)
8. Wojny kozackie w dawnej Polsce (Zbigniew Wójcik) (tom: II-27)
9. Liberum veto (Zbigniew Wójcik) (tom: II-28)
10. Potop (Bożena Popiołek) (tom: II-29)
11. Epizod reformacyjny (Wacław Urban) (tom: II-30)
12. Rokosz Lubomirskiego (Stanisław Płaza) (tom: II-31)
13. Odsiecz Wiednia 1683 (Zdzisław Żygulski) (tom: II-32)
14. Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736 (Andrzej Link-Lenczowski) (tom: II-33)
15. O skutecznym rad sposobie (Henryk Olszewski) (tom: II-34)
16. Początek końca: Konfederacja barska i I rozbiór Polski (Władysław Andrzej Serczyk) (tom: II-35)
17. Blaski i cienie Baroku: Szkice o sztuce polskiej XVII i XVIII wieku (Michał Rożek) (tom: II-36)
18. By Polaków zrobić obywatelami (Kamila Mrozowska) (tom: II-37)
19. Stanisław August nie tylko mecenas (Aleksandra Zgorzelska) (tom: II-38)
20. Witaj, majowa jutrzenko (Jerzy Michalski) (tom: II-39)
21. Naczelnik w sukmanie (Andrzej Zahorski) (tom: II-40)

§ III seria wydawnicza:
1. Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej (Zofia Zielińska) (tom: III-41)
2. Polska zniewolona 1795-1806 (Stanisław Grodziski, Eligiusz Kozłowski) (tom: III-42)
3. Małe państwo wielkich nadziei (Barbara Grochulska) (tom: III-43)
4. Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej (Jerzy Skowronek) (tom: III-44)
5. Powstanie Listopadowe (Tadeusz Łepkowski) (tom: III-45)
6. Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym (Jerzy Zdrada) (tom: III-46)
7. Od konspiracji do kapitulacji (Jerzy Skowronek) (tom: III-47)
8. Za Waszą i naszą wolność (Marian Zgórniak) (tom: III-48)
9. Powstanie Styczniowe (Stefan Kieniewicz) (tom: III-49)
10. Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich (Juliusz Łukasiewicz) (tom: III-50)
11. Społeczeństwo polskie w latach 1864-1914 (Ireneusz Ihnatowicz) (tom: III-51)
12. Swobody fabryk i ziemi! (Jerzy Myśliński) (tom: III-52)
13. Od Stojałowskiego do Witosa (Andrzej Zakrzewski) (tom: III-53)
14. Rok 1905 (Feliks Tych) (tom: III-54)
15. Przetrwać nad Wartą 1815-1914 (Witold Jakóbczyk) (tom: III-55)
16. Galicja 1859-1914: Polski Piemont? (Józef Buszko) (tom: III-56)
17. Wygrać Polskę 1914-1918 (Tomasz Schramm) (tom: III-57)
18. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej (Andrzej Garlicki) (tom: III-58)
19. Rządy Sejmu 1921-1926 (Tomasz Nałęcz) (tom: III-59)
20. Z Sulejówka do Belwederu (Andrzej Garlicki) (tom: III-60)
21. Pod rządami Marszałka (Andrzej Garlicki) (tom: III-61)
22. Ostatnie lata Polski niepodległej (Paweł Piotr Wieczorkiewicz) (tom: III-62)
23. Gospodarka II Rzeczypospolitej (Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski) (tom: III-63)
24. Kultura II Rzeczypospolitej (Daria Nałęcz) (tom: III-64)
25. Polityka zagraniczna Polski międzywojennej (Stanisław Sierpowski) (tom: III-65)

§ IV Seria:
1. Kampania 1939 roku (Paweł Piotr Wieczorkiewicz) (tom: IV-01)

2. Polecam także wybór pozycji z cyklu biograficznego Ossolineum. Na pewno kojarzycie te książki: charakterystyczna okładka, polscy autorzy, szeroki rozrzut chronologiczny - postacie z wszystkich epok. Część pozycji została ostatnio wznowiona. Poniżej okładki przykładowych książek z cyklu: starego i nowego wydania. Spis pozycji możecie znaleźć tutaj: KLIK3. Kolejna dobra seria to BIOGRAFIE SŁAWNYCH LUDZI. Charakterystyczne okładki, szeroka tematyka, autorowie polscy i obcy, poniżej przykładowe pozycje. Spis tytułów: KLIK.


3. Lektury proponowane przez Komitet Główny OH (pominęłam lektury, które pochodzą z powyższych serii).

STAROŻYTNOŚĆ
Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992.
Bieżuńska-Małowist I., Kobiety antyku, Warszawa 1993.
Birley A.R., Hadrian, Warszawa 2002.
Brown P., Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991.
Brown P., Ciało i społeczeństwo, Kraków 2006.
Browning R., Justynian i Teodora, Warszawa 1996 - to może być ciekawe ;)
Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.
Cameron A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2003.
Cartledge P., Spartanie. Świat wojowników, Warszawa 2005 - dobry autor, polecam.
Chuvin P., Ostatni poganie, Warszawa 2008.
Cohen A., Talmud, Warszawa 1995.
Człowiek Grecji, red. J. Vernant, Warszawa 2000.
Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997.
Doods E.R., Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002.
Doods E.R., Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004.
Dzielska M., Hypatia z Aleksandrii, Kraków 1993 - niezwykle ciekawa postać, polecam.
Finley M., Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.
Gillmeister A., Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
Głombiowski K., Ksenofont. Żołnierz i polityk, Wrocław 1993.
Gnilka J., Paweł z Tarsu, Kraków 2001.
Grant M., Herod Wielki, Warszawa 2000.
Grimal P., Miłość w Rzymie, Warszawa 1990.
Guthrie W.K.C., Sokrates, Warszawa 2000.
Hadas-Lebel M., Józef Flawiusz, Warszawa 1997.
Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.
Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006.
Kemp B.J., Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Warszawa 2009.
Kerényi K., Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Warszawa 2008.
Kolb F., Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, Poznań 2008.
Kulesza R., Ateny i Sparta 431–404 p.n.e., Warszawa 1997 - tak, tak, tak! :)
Kulesza R., Maraton 490 r. p.n.e., Warszawa 1995 - taaak!
Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959.
Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.
Louth A., Początki mistyki chrześcijańskiej, Kraków 1997.
Marrou H., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność, Warszawa 1997.
Mélèze-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000 - to może być ciekawe. 
Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.
Musiał D., Dionizos w Rzymie, Kraków 2009.
Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.
Nowicka M., Świderkówna A., Książka się rozwija, Wrocław 2008 - polecam książki Świderkówny.
Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988.
Olbrycht M., Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2004.
Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999.
Patzek B., Homer i jego czasy, Warszawa 2007.
Pawlak M., Aecjusz i Barbarzyńcy, Kraków 2007.
Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Warszawa 1994.
Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan, Kraków 2007.
Sartre M., Wschód rzymski, Wrocław 1997.
Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991 - tak!
Vernant J., Źródła myśli greckiej, Gdańsk 1996.
Vidal-Naquet P., Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim, Warszawa 2003.
Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1993.
Vermes G., Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Kraków 2003 - sama bym z ciekawości przeczytała.
West M.L., Wschodnie oblicze Helikonu, Kraków 2008.
Wipszycka-Bravo E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.
Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław 2001.
Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999.
Zanker P., Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005.

ŚREDNIOWIECZE
Arnold U., Zakon krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, Toruń 1996 - fajna pozycja, da radę skombinować.
Bieniak J., Państwo Miecława, Warszawa 1963 - może być ciężko dostępna, ale na pewno ciekawa.
Biskup M., Górski K., Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987 - szybko i przyjemnie się czyta.
Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981 - przyjemnie się czyta, polecam!
Dąbrowski J., Korona Królestwa Polskiego w XIV w., Wrocław 1956 - może być trudno dostępna, ale jest ok.
Foote D.G , Wilson D.M., Wikingowie, Warszawa 1975. 
Geremek B., Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV w., Wrocław 1971 - trudno dostępna, ale ciekawa.
Geremek B., Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona, Warszawa 1972.
Górski K., Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977. 
Górski K., Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986. 
Grodecki R., Polska Piastowska, Warszawa 1969  - bardzo rzadka, raczej nie polecam, to zbiór studiów R. Grodeckiego.
Grudziński T., Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1983 - polecam, bardzo dobrze się czyta, jedna z moich ulubionych!
Boockmann H., Zakon krzyżacki, Warszawa 1998.
Brooke Ch., Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001.
Brown A. R., Historia Normanów, Gdańsk 1996.
Collins R., Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, Warszawa 1998.
Crowley R., 1453: Upadek Konstantynopola, Warszawa 2006.
Deptuła Cz., Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 2000.
Faber G., Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.
Fumagalli V., Świt średniowiecza, Gdańsk 1996
Hamilton B., Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2000.
Hauziński J., Imperator „końca świata”. Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), Gdańsk 2000.
Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992 - dobrze się czyta, fajna.
Kętrzyński S., Polska X-XI wieku, Warszawa 1961 - zbiór studiów, możeee być... 
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie, Warszawa 1964. 
Kłoczowski J., Europa Słowiańska XIV-XV w., Warszawa 1984. 
Kuczyński S. M., Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, Warszawa 1980 - tu zależy jakie to wydanie, jest grube i jest cienkie, jeśli macie to drugie to polecam.
Kuczyński S. M., Król Jagiełło, Warszawa 1985 - przyjemnie i szybko się czyta - polecam.
Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990.
Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997 - opasłe tomisko, choć bardzo ciekawe.
Kurtyka J., Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001 - polecam, fajnie podsumowuje wszystkie najważniejsze informacje z tego okresu.
Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1-2, Poznań 1987-1988 - bardzo rzadkie i trudno dostępne - odradzam.
Lehr-Spławiński T., Konstantyn i Metody, Warszawa 1967 - trudno dostępne.
Leciejewicz L., Słowiańszczyzna Zachodnia, Wrocław 1976. 
Leciejewicz L., Normanowie, Wrocław 1979. 
Łowmiański H., Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986 - bardzo rzadkie, tylko w bibliotekach akademickich.
H. Łowmiański, Prusy – Litwa - Krzyżacy, Warszawa 1989. 
Labuda G., Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992
Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975 - trudno dostępne, tylko w bibliotekach akademickich.
Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1991. 
Manteuffel T., Papiestwo i cystersi, Warszawa 1958 - bardzo rzadkie.
Manteuffel T., Narodziny herezji, Warszawa 1963 - szybko się czyta, jest ok, cieniutka, wbrew tytułowi nie tylko o herezji.
Manteuffel T., Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974 - ciekawa pozycja, szybko się czyta.
Melville M., Dzieje templariuszy, Warszawa 1991. 
Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004 - polecam.
Niel F., Albigensi i katarzy, Gdańsk 2002.
Oexle O. G., Społeczeństwo średniowiecza. Mentalność – grupy społeczne – formy życia, Toruń 2000.
Pernoud R., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 2002 - taaak, bardzo ciekawa, niegruba.
Pernoud R., Templariusze, Gdańsk 2002.
Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gieysztor, Warszawa 1973 - polecam, przyjemnie się czyta.
Potkowski J., Zakony rycerskie, Warszawa 1995.
Runciman R., Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1-3, Warszawa 1987 - tę pozycję czyta się bardzo przyjemnie i jest ciekawa, ale to 3 tomy, razem około 1000 stron.
Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza: mity i rzeczywistość, Warszawa 1991 - polecam, bardzo ciekawa i szybko się czyta.
Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971 - mała książeczka, polecam, przystępnie napisana.
Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001.
Smolka S., Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959 - raczej tylko biblioteki akademickie.

Southern R.W., Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 1970. 
Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987. 
Strzelczyk J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997.
Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.
Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992.
Suchodolski S., Denar w kalecie. Trzy pierwsze stulecia monety polskiej, Wrocław 1981
Sutton O., Imperium mongolskie, Warszawa 1970. 
Weinfurter S., Niemcy w średniowieczu 500-1500, Warszawa 2010 - dobra synteza dobrego historyka.

Wojciechowski T., Szkice historyczne XI wieku, Warszawa 1951 - to polecam, szalenie ciekawa, biblia każdego mediewisty, powinna być do zdobycia.
Wyrozumski J., Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 1997.

Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975 - ta jest ciekawa, ale gruba.
Zientara B., Świt narodów europejskich, Warszawa 1985.

EPOKA NOWOŻYTNA
Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII w., Warszawa 1999.
Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI– XVIII w., Warszawa 2000 - polecam bardzo!
Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996.
Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991 - polecam.
Cegielski T., Kądziela Ł., Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795, Warszawa 1990.
Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.
Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
Czaja A., Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1992.
Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972.
Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.
Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001.
Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001
Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., Warszawa 1986.
Drozdowski M., Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 2008.
Ferenc M., Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998 - jak najbardziej polecam!.
Huizinga J., Kultura XVII-wiecznej Holandii, Kraków 2008.
Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008.
Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII w., Warszawa 1995 - tak, tak!
Konstytucja 3 Maja. 200-lecie tradycji, Warszawa 1994.
Kostkiewiczowa T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
Leśniewski S., Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008
Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607–1789, Warszawa 2009.
Libiszowska Z., Francja encyklopedystów, Warszawa 1973.
Maciejewski J., Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce, Warszawa 1994.
Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969.
Mączak A., Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie, Warszawa 2000 - polecam.
Müller M., Rozbiory Polski, Poznań 2005.
Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002 - polecam, uwielbiam! <3
Serczyk W.A, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r., Warszawa 2008.
Sucheni-Grabowska A., Zygmunt August król Polski i wielki książę litewski 1520–1562, Warszawa 1996 - taaaaaaaak <3
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1983 - polecam!
Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000.
Tazbir J., Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1983.
Tazbir J., W pogoni za Europą, Warszawa 1998.
Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, Warszawa 1979 - taaaaaak!
Wójcik Z., Jan Sobieski 1626–1696, Warszawa 1983.
Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.
Zajączkowski A., Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993.

HISTORIA XIX WIEKU (OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO 1918 ROKU)
Bartnicki A., Konflikty kolonialne 1869–1939, Warszawa 1972.
Balicki J., Historia Burów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław 1980
Batowski H., Rozpad Austro-Węgier, Kraków 1982.
Bielecki R., Wielka Armia, Warszawa 1995.
Borejsza J.W., Piękny wiek XIX, Warszawa 1984.
Bortnowski W., Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.
Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873, Warszawa 2001.
Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.
Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.
Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815, Warszawa 1993.
Dylągowa H., Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821–1829, Warszawa 1970.
Europa i świat w epoce napoleońskiej, red. M. Senkowa-Gluck, Warszawa 1977.
Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, red. W. Zajewski, t. 1–2, Warszawa 1991.
Feldman J., Bismarck a Polska, Warszawa 1980.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1999.
Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.
Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991
Kasperek B., Jakub Bojko, Lublin 1998.
Kemp T., Industrializacja w XIX w Europie, Wrocław 1998.
Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992.
Kalembka S., Wielka Emigracja, Warszawa 1971.
Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.
Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1967.
Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1982.
Kieniewicz S., Pomiędzy Stadionem a Goslarem: sprawa włościańska w Galicji w 1848 r., Wrocław 1970.
Koberdowa I., Polska Wiosna Ludów, Warszawa 1962.
Koberdowa I., Pierwsza Międzynarodówka 1846–1870: sukcesy i problemy, Warszawa 1987.
Korusiewicz L., Wojna secesyjna 1860–1865, Warszawa 1985.
Król M., Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa 1985.
Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.
Łepkowski T., Dwie biografie amerykańskie – Bolivar i Juarez, Warszawa 1970.
Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu (1764–1870), Warszawa 1970.
Łojek J., Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.
Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986.
Łossowski P., Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918 roku, Łowicz 1998.
Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.
MacDonell A., Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1992.
Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.
Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984.
Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski, Warszawa 1987.
Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985 - niegruba, polecam.
Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998 - gruuuba, ale dobra.
Polska XIX wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
Powstanie listopadowe 1830–1831: dzieje wewnętrzne, militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990.
Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.
Rozbicki M., Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Warszawa 1991. 
Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.
Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991.
Tetter J., Jestem chłop historyczny. Sprawa Drzymały, Warszawa 1986.
Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, Warszawa 1980.
Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973.
Tyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku: dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.
Witkowska A., Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.
Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa 1990.
Zajewski W., Powstanie listopadowe 1830–1831, Warszawa 1998.
Zajewski W., W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830–1831, Warszawa 1984.
Zins H., Rhodes C., Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX w., Lublin 2000.

HISTORIA XX WIEKU (OD 1918 ROKU)
Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Warszawa 1989.
Batowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie, Warszawa 1999.
Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i zmierzch komunizmu w XX wieku, Paryż 1990.
Bullock A., Hitler. Studium tyranii, Warszawa 1989.
Ciechanowski J., Powstanie warszawskie, Warszawa 1984.
Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979.
Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.
Czubiński A., Centrolew, Poznań 1963.
Do niepodległości. Wizje – drogi – spełnienie, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1998.
Dudek A., Pytel B., Bolesław Piasecki, Londyn 1990.
E. Duraczyński, Rząd polski na wychodźstwie 1939–1944, Warszawa 1993
Eisler J., Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Polska – dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, Warszawa 1997
Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.
Eisler J., Grudzień 1970, Warszawa 1995.
Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.
Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.
Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978.
Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.
Garlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1981.
Garlicki A., Od Brześcia do maja, Warszawa 1986.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.
Grott B., Nacjonalizm chrześcijański, Kraków 1991.
Grudziński P., Uczeni i barbarzyńcy. Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych 1939–1945, Warszawa 1987.
Grünberg K., Otręba B., Joachim von Ribbentrop. Kariera ministra Trzeciej Rzeszy, Bydgoszcz 1991.
Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
Holzer J., „Solidarność” 1980–1981, Warszawa 1989.
Jędruszczak H. i T., Ostatnie lata II Rzeczypospolitej, Warszawa 1970.
Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939, Warszawa 1989.
Kamiński A.H., Faszyzm, Warszawa 1971.
Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.
Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Warszawa 1992.
Kersten K., Narodziny systemu władzy, Warszawa 1990.
Kersten K., Polacy – Żydzi – Komuniści, Warszawa 1992.
Kołodziejczyk A., Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991.
Korboński S., Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz 1991.
Kosiarz E., Wojna na morzach i oceanach 1939–1945, Gdańsk 1988.
Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990.
Krasuski J., Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1985.
Krasuski J., Europa Zachodnia po II wojnie światowej – dzieje polityczne, Poznań 1990.
Kunert A.K., Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994.
Kupiecki R., Kult Stalina w Polsce. „Natchnienie milionów”, Warszawa 1993
Kuroń J., Żakowski J., PRL dla początkujących, Wrocław 1997.
Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.
Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita. Gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie, Warszawa 1977.
Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej i PRL, Warszawa 1995.
Łossowski P., Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985.
Łuczak C., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.
Majchrowski J., Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.
Marczak T., Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r., Wrocław 1986.
W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994
Miedwiediew R., Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa 1990.
Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990.
Najdus W., Ignacy Daszyński 1886–1936, Warszawa 1988.
Prekkerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.
Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989.
Polska odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982.
Przybylski H., Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972.
Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 1998.
Rudnicki S., Obóz Narodowo-Radykalny, Wrocław 1985.
Rykowski Z., Władyka W., Polska próba. Październik 56, Kraków 1989.
Ryszka F., Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław 1966.
Skrzypek A., Nie spełniony sojusz. Stosunki sowiecko-niemieckie 1917–1941, Warszawa 1992.
Steiner J., Warszawa 44. Powstanie, Warszawa 1984.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1978.
Szarota T., Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1983 - polecam, bo ciekawa postać i dobry autor.
Śliwa M., Polska myśl socjalistyczna 1918–1948, Warszawa 1988.
Terlecki R., Dyktatura zdrady, Kraków 1991.
Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa 1985.
Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.
Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna, Warszawa 1983.
Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939, Wrocław 1980.
Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.
Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989.
Wapiński R., Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989.
Zakrzewski A., Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1981.
Zamachy stanu i przewroty polityczne. Europa 1918–1939, Warszawa 1981.
Życie polityczne w Polsce 1918–1939, Warszawa 1985.

HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE
Literatura
Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Warszawa 2001.
Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918–1939, Warszawa 1968.
Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
Bałaban B., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005 - polecam bardzo!
Bartel M.W., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, Kraków 1976.
Borkowska-Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J., Historia państwa i prawa Polski. Zarys wykładu, Poznań 1994.
Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej w latach 1991–1997, Warszawa 1999.
Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998 - książka mojej promotorki, polecam! <3
Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Czajkowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927, Warszawa 1999.
Czapliński W., Dzieje Sejmu Polskiego do roku 1939, Kraków 1984.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Dąbrowski J.S., Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000.
Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992
Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005
Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772–1848), Warszawa 1971.
Grodziski S., Sejm krajowy galicyjski 1861–1914, t. 1–2, Warszawa 1990.
Gutkowski J., Sejm polski, Warszawa 1996.
Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
Kaczorowski W., Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia, Opole 1986.
Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003.
Kaźmierczyk A., Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.
Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000
Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991.
Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 1–2, Warszawa 1990.
Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Zakamycze 2003.
Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.
Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793, Warszawa 1973.
Model polskiego parlamentu, red. M. Grzybowski, Kraków 1996.
Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Warszawa 1974 - polecam <3
Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1736). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
Lileyko J., Sejm Polski. Tradycja – ikonografia – sztuka, Warszawa 2003.
Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999.
Między monarchą a demokracją. Studia dziejów Polski XV–XVII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, Warszawa 1994.
Naworski Z., Sejmik generalny Prus Królewskich 1569–1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji, Toruń 1992.
Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.
Olszewski H., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 1–2, Poznań 2002.
Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.
Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652, Warszawa 2001.
Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995.
Pawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. i wstęp H. Olszewski, Warszawa 1978.
Pietrzak J., Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000.
Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce (1919–1926), Warszawa 1969.
Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005.
Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1997.
Rechowicz H., Sejm śląski 1922–1939, Katowice 1971.
Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, Lublin 1989.
Rosner A., Wąsowicz M., Sejm polski 1493–1993, Warszawa 1995.
Rostocki W., Pięćdziesiąt lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce, Lublin 2002.
Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1997.
Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999.
Seidler L.G., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Lublin 2000.
Sejm czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.
Sejm Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.
Sokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000.
Słownik wiedzy o Sejmie, red. A. Preisner, Warszawa 2001.
Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.
Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), red. J. Bardach, Warszawa 1995.
Szymanek J., Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Warszawa 1999.
Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.
Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1973–1991, Warszawa 2002.
Uruszczak W., Sejm walny koronny 1506–1540, Warszawa 1990 - polecam.
Wierzbicka B., Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 1998.
Wrede M., Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Warszawa 2005.
Zakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000 - serdecznie polecam! :)
Założenia ustrojowe. Struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, red. A. Korbowicz, Lublin 1996.
Zięba-Załucka H., System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.

Wydawnictwa źródłowe
Borucki M., Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2002.
Historia państwa i prawa Polski. Źródła, wybór F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1997.
Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, zebr. i oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, red. B. Lesińskiego, Poznań 1995.
Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, zebr. i oprac. B. Lesiński i J. Walachowicz, Warszawa–Poznań 1992.
Konieczny A., Kruszewski T., Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2002.
Konstytucje w Polsce 1791–1990, oprac. T. Kołodziejczyk, K. Pomianowska, Warszawa 1990.
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, wprow. L. Falandysz, Warszawa 1998.
Konstytucje Rzeczypospolitej 1997, 1952, 1935, 1921, 1791, Wrocław 2001.
Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.
Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Wybór źródeł, oprac. W. Sudnik, Warszawa 2002.
Sczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i oprac. wyboru M. Wąsowicz, Warszawa 2001.
Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1997 - tak, tak, cała seria!
Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1998 - j.w.
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1998 - j.w.
Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, oprac. J. Sawicki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1952; t. 1 cz. 2, Warszawa 1951; t. 2, Warszawa 1953.
Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju ziem polskich 1807–1908, oprac. F. Połomski, Wrocław 1980.
Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju Polski 1916–1939, oprac. J. Chodorowski, A. Konieczny, Wrocław 1997.
Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita), red. T. Szymczak, Łódź 1996.
Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1944–1992), red. T. Szymczak, Łódź 1997.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 
Obejmuje podręczniki akademickie zawierające materiał z zakresu wymaganego od uczestników III etapu Olimpiady Historycznej. Nie mogą być one wybierane przez uczestników Olimpiady do odpowiedzi na pytanie z lektur w czasie eliminacji ustnych I, II i III etapu. Mogą to być więc pozycje pomocnicze, do zapoznania się całościowo z epoką.

STAROŻYTNOŚĆ
Errington R.M., Historia świata hellenistycznego 323–30 p.n.e., Kraków 2010.
Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.
Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999 i nast. - koniecznie! :)
Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008 i nast. - polecam!
Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Warszawa 1999.
Musiał D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2009.
Rhodes P.J., Historia Grecji. Okres klasyczny, Kraków 2009.
Schlög H.A., Starożytny Egipt: historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Warszawa 2009.
Wells C., Cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005.
Wipszycka E., Bravo B., Historia starożytnych Greków, Warszawa 1988 i nast. - 3 tomy, bardzo obszerne, ale ciekawe ;)
Ziółkowski A., Historia powszechna – starożytność, Warszawa 2009 i nast. - tak!

ŚREDNIOWIECZE - polecam wszystkie
Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002 i nast.
Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.
Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1994 i nast.
Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990 i nast.

EPOKA NOWOŻYTNA - polecam wszystkie
Augustyniak U., Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008.
Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004 i nast.
Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 2012.
Wójcik Z., Historia powszechna. XVI–XVII wiek, Warszawa 1991 i nast.
Rostworowski E., Historia powszechna. XVIII wiek, Warszawa 1994 i nast.

HISTORIA XIX WIEKU (OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO 1918 ROKU) - polecam wszystkie
Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2002 i nast.
Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008 i nast.
Żywczyński M., Historia powszechna. 1789–1870, Warszawa 1996 i nast.
Pajewski J., Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 1994 i nast.
Kizwalter T., Historia powszechna – XIX wiek, Warszawa 2003 i nast.
Zdrada J., Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2005.

HISTORIA XX WIEKU (OD 1918 ROKU)
Brzoza C., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006 i nast.
Kaczmarek R., Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2010.
Roszkowski W., Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2006 i nast. - polecam.
Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010 - tak.

HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE
Historia Sejmu Polskiego, t. 1–3, Warszawa 1984–1989.
Dzieje Sejmu Polskiego, koordynator pracy J. Bardach, Warszawa 1997 i nast.
Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006 i nast. - taak!

4. Pamiętajcie, że zawsze można wybrać książki, których na ma na tej liście. Jeśli coś Wam się podoba i uważacie, że będzie się Wam dobrze czytać daną książkę, to wybierzcie to, co lubicie :) Proste.


Do następnego! :)

2 komentarze:

 1. Witam, jestem obecnie w I klasie lo i planuję spróbować swoich sił w oh :) jako,że jestem w klasie o innym profilu i nie mam rozszerzonej historii chciałabym spytać z jakich podręczników i książek korzystałaś ucząc się na etap rejonowy (bo na notatki z lekcji nie mam co liczyć, więc muszę najpierw wszystko opracować a potem solidne notatki wykonać). W jaki sposób się uczyłaś, czy zwracałaś uwagę na szczegóły w innych epokach czy tylko swoją tak dokładnie przerabiałaś? Myślę, żeby jako specjalność wybrać wiek XIX. Czy znalazłabyś czas by napisać jakie książki z tejże epoki warto przeczytać? :) z góry dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć!

   Oczywiście, że pomogę! Daj mi trochę czasu na poszperanie w literaturze i zamknięcie etapu zwanego licencjatem (trochę sporo mama na głowie teraz, stąd też cisza na blogu) i na początku października wszystko dokładnie napiszę :) Proszę, wyślij 30 września / 1 października maila przypominajkę (zakładka kontakt lub formularz z lewej strony).

   Dobrze, że wcześnie zaczynasz! :)

   Pozdrawiam,

   Marysia

   Usuń