19 grudnia 2016

Prasa regionalna o moich projektach + moje publikacje w 2016 r.

Grudzień to czas podsumowań w wielu dziedzinach życia. Nie może więc zabraknąć takich zestawień na moim blogu. Zapraszam do lektury postu na temat publikacji prasowych, opisujących projekty, jakie realizuję, które ukazały się w okresie sierpień-grudzień 2016 r. We wpisie znajdziecie też informacje o moich publikacjach naukowych i popularnonaukowych, jakie wydano w mijającym roku.

Aby wygodniej przeczytać artykuł, kliknij na zdjęcie i otwórz je w nowej karcie.

1. Prasa regionalna o mojej działalności + moje regionalne artykuły
a) W "Głosie gminy Jednorożec" (nr 43) ukazały się moje dwa artykuły na temat odpustu parafialnego w Jednorożcu oraz Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie. Redakcja zamieściła też mój apel o pomoc w zbieraniu materiałów do monografii parafii Jednorożec, za co bardzo dziękuję.
b) Gazeta "Samorządność", wydawana przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową, przypomniała w numerze październikowym o publikacji artykułu na temat mojej książki kilka miesięcy wcześniej.


c) W "Tygodniku Ostrołęckim (Tygodnik w Przasnyszu)" pojawiła się relacja z październikowego spotkania autorskiego w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. 

d) Piotr Kaszubowski w swoim felietonie w "Tygodniku Przasnyskim" zapowiedział "Rocznik Przasnyski", w tym mój artykuł o jednorożeckiej jednostce kościelnej w latach 1862-1915.

e) Po samym wydaniu "Rocznika Przasnyskiego" pojawiło się wiele relacji ze spotkania promocyjnego które odbyło się w końcu października. Opublikował je: "Kurier Przasnyski", "Tygodnik Przasnyski" i "Głos gminy Jednorożec" (nr 44). Artykuły na ten temat pojawiły się też na stronie internetowej "Tygodnika Przasnyskiego"KLIK oraz "Gościa Płockiego"KLIK.f) Michał Wiśnicki w artykule o pomnikach w wybranych gminach pow. przasnyskiego w "Tygodniku Przasnyskim" powołał się na moje ustalenia na temat liczebności świątków w gminie Jednorożec w książce Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec.


g) Ten sam autor w innym numerze "Tygodnika Przasnyskiego" zapowiadał najnowszą publikację Towarzystwa Przyjaciół Chorzel, powołując się na przykład mojej działalność popularyzatorskiej w obszarze małej architektury sakralnej.


h) W grudniowym numerze "Kroniki Mazowieckiej", pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego, znajdziecie mini-artykuł na temat mojej książki "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec". Cały numer można przeczytać tutaj: KLIK.
i) W grudniowej gazecie "Samorządność" na pierwszej stronie ukazał się mój niewielki tekst o zwyczajach adwentowych na Kurpiach. Całą gazetę można przeczytać tutaj: KLIK.


j) W trzecim tomie "Rocznika Przasnyskiego" ukazała się recenzja mojej książki pióra Piotra Kaszubowskiego. Można ją przeczytać tutaj: KLIK.


2. Moje publikacje naukowe i popularnonaukowe w 2016 r.
W 2016 r. za jeden z celów postawiłam sobie systematyczną pracę nad artykułami. Oprócz tych, które umieściłam powyżej i tych, które zamieściłam w poprzednim wpisie z tej serii: KLIK, udało mi się opublikować następujące teksty:
 • Kapliczki i krzyże przydrożne w Drążdżewie Nowym i Stegnie (gmina Jednorożec), „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 27 (2016), s. 47–60: KLIK
 • Akta metrykalne jako źródło do badań nad przydrożną architekturą sakralną, „More Maiorum”, 4 (39), s. 42–47: KLIK;
 • Przydrożne fundacje sakralne rodziny Piotraków z Jednorożca w świetle akt metrykalnych, tamże, 5 (40), s. 42–47, KLIK;
 • Kiedy wystawiono zabytkową dzwonnicę w Jednorożcu?, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 28 (2016), s. 40–43: KLIK;
 • Ks. Stefan Morko w świetle kościelnych archiwaliów, tamże, s. 3–17: KLIK
 • Karczma w Drążdżewie uwieczniona na fotografii, tamże, s. 18-21: KLIK;
 • O pierwszym kościele w Jednorożcu i miejscowej filii parafii Chorzele (1862–1915), „Rocznik Przasnyski”, 3 (2016), s. 65–119: KLIK
 • Księga sądu bartnego zachodniej Kurpiowszczyzny z lat 1710–1760. Możliwości badawcze, „Teka Historyka”, 52 (2016), s. 54–71: KLIK.
Niedawno ukazał się też - choć jeszcze nie był oficjalnie prezentowany - Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX-XXI wieku. Część druga pod red. S. Pajki. Opracowałam biogramy osób zasłużonych dla pow. przasnyskiego: Stanisława Gosia (komendanta Narodowych Sił Zbrojnych w Lipie), Anny Urlich (literatki i popularyzatorki kultury kurpiowskiej, związanej z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej środowisko warszawskie) oraz Stanisława Rożka (komendanta Wywiadu AK w powiecie przasnyskim). Jak tylko dostanę swój egzemplarz, napiszę coś więcej. Tym bardziej, że w publikacji znalazł się także mój biogram, wyobrażacie sobie!?

Poza tym wiosną zredagowałam wspomnienia z okresu I wojny światowej - S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednoro­żec, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 27 (2016), s. 3–46. Można je przeczytać tutaj: KLIK.

Nie zrezygnowałam z działalności naukowej na uczelni. Napisałam sprawozdanie z Interdyscyplinarnej ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Na drodze do Imperium. Dzieje Wysp Brytyjskich od zarania do końca XIX w. (Warszawa, 20–21 maja 2016 r.). Byłam współorganizatorem tej konferencji, a tekst ukazał się w „Tece Historyka”, 52 (2016), s. 213217: KLIK. Natomiast w "Nowożytnicznych Zeszytach Historycznych", wydawanych przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (zeszyt 8: Społeczności lokalne w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XVI–XVIII w.), ukazał się mój artykuł pt. Wielkopolanie w dobie zjazdu kolskiego (1590) – postawy i wartości. Można go przeczytaj tutaj: KLIK.


Mogę też zapowiedzieć, że w najbliższym czasie ukażą się moje następujące testy:
 • w czasopiśmie "Kurpie", wydawanym przez Związek Kurpiów, pojawią się dwa teksty: Najstarsze krzyże przydrożne w kurpiowskiej części gminy Jednorożec oraz O tym, jak w czasie I wojny światowej Kurpie budowali kościół w Jednorożcu. Oba są związane z moimi projektami: pierwszy z zakończonym już projektem kapliczkowym, a drug z trwającym projektem polegającym na opracowaniu dziejów parafii Jednorożec;
 • w druku jest już publikacja pokonferencyjna z obrad pt. Fotografia w czasie, czas w fotografii, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej wiosną tego roku. Mój artykuł nosi tytuł Fotografie z miejscowości Jednorożec (1914 r.) autorstwa Aleksandra Macieszy jako bezcenne źródło do badań historii regionalnej;
 • Wielka Wojna we współczesnym krajobrazie gminy Jednorożec (pow. przasnyski) to kolejny artykuł pokonferencyjny - pokłosie Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej I Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego Wydziału Historycznego UW (Uniwersytet Warszawski, 21 maja 2016 r.). Mój tekst ukaże się w „Akademickich Zeszytach Naukowych Piast” w jego 1. numerze.

Nie mogę też zapomnieć o bardzo ważnych publikacjach popularyzatorskich! Od sierpnia prowadzę własną rubryczkę w "Kurierze Przasnyskim". Nazywa się "Region pod lupą" i prezentuję w niej regionalne ciekawostki. Piszę o historii pow. przasnyskiego, o Kurpiowszczyźnie, o rodzinnej miejscowości Jednorożec - o wszystkim, co mnie interesuje i czym chcę się podzielić z czytelnikami. Co miesiąc zbieram też opublikowane teksty i prezentuję je na blogu. Do tej pory ukazały się 4 takie wpisy (KLIK, KLIK, KLIK, KLIK), a już niedługo pojawi się kolejny - z artykułami z grudnia. 
Jak wyraźnie widać z powyższego zestawienia, moją działalność naukową i popularnonaukową zdominowała tematyka regionalna, co bardzo mnie cieszy :D W planach mam już kolejne bardzo ciekawe artykuły - zarówno w czasopismach, jak i w prasie lokalnej. Również Wy możecie mieć wpływ na to, o czym piszę. Jakie tematy Was interesują, jakie zagadnienia powinnam zgłębić? Dajcie znać w komentarzach!Do następnego!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz