3 stycznia 2015

Stypendium Starosty Przasnyskiego dla uzdolnionych studentów w roku akademickim 2014/2015

W połowie grudnia 2014 roku otrzymałam zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie. 30 grudnia w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu przy ulicy Sadowej odbyła się IV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego V kadencji połączona z podsumowaniem projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”. Uroczystość składała się tradycyjnie z dwóch elementów, pierwszego – roboczego, drugiego – uroczystego, podczas którego m.in. podsumowano zakończony przez samorząd powiatu przasnyskiego całoroczny projekt kulturalny realizowany na terenie wszystkich miast i gmin powiatu wespół z poszczególnymi samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami indywidualnymi oraz wręczono podziękowania i stypendia - w tym stypendium dla mnie na realizację projektu "kapliczkowego", o którym pisałam Wam już na blogu: KLIK. Sesję Rady Powiatu oraz podsumowanie projektu poprzedził odbiór prac remontowych w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Mazowieckiej w Przasnyszu i prezentacja nowych, komfortowych warunków pobytu korzystającej z internatu młodzieży.

Zapraszam na krótką relację z wydarzenia i szczególnie ważnego dla mnie punktu programu, czyli wręczenia stypendiów Starosty Przasnyskieg
o.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Przasnyskiego IV sesję Rady Powiatu Przasnyskiego otworzyła jej Wiceprzewodnicząca Grażyna Wałpuska, która przywitała wszystkich uczestników obrad. Przewodniczący zarządu powiatu, starosta Zenon Szczepankowski podsumował mijający rok w wykonaniu przasnyskiego samorządu powiatowego. Następnie rozpatrzono i podjęto uchwały, wśród których radni jednogłośnie uchwalili znakomity budżet o dochodach na poziomie 70 mln zł. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie BIP Urzędu.Część uroczystą spotkania zainaugurował piękny koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego Św. Wojciecha w Przasnyszu pod kierunkiem sprawującego funkcję organisty w tejże parafii Rafała Witkowskiego. Była to prawdziwa uczta duchowa oraz popis kunsztu kilkudziesięcioosobowego chóru damsko–męskiego.


Następnie zaprezentowano efekty projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”. Podczas prezentacji multimedialnej zgromadzenia goście przypomnieli sobie inicjatywy, jakie zorganizowano w 2015 roku na terenie powiatu. Podczas tej części uroczystości zaprezentowano również film z życzeniami, jakie do władz i mieszkańców powiatu przasnyskiego skierowała Ewa Bożena Mielnicka, wybrana w maju 2014 roku w Chorzelach Miss Mazowsza 2014, co pozwoliło jej ubiegać się o tytuł Miss Polski, który zdobyła 7 grudnia 2014 roku. 

Starosta Przasnyski podziękował współorganizatorom projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014” - przedstawicielom władz województwa mazowieckiego: wiceprzewodniczącej sejmiku województwa mazowieckiego Wiesławie Krawczyk, Pawłowi Cukrowskiemu - dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Annie Grzywacz - Koordynatorowi projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”, głównemu specjaliście w Wydziale Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz przedstawicielom władz samorządowych miast i gmin wchodzących w skład powiatu przasnyskiego:
Waldemarowi Trochimiukowi – Burmistrzowi Miasta Przasnysz
Beacie Szczepankowskiej - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Grażynie Wróblewskiej - Wójtowi Gminy Przasnysz
Michałowi Szczepańskiemu - Wójtowi Gminy Krasne
Jerzemu Humięckiemu – Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała
Wojciechowi Brzezińskiemu - Wójtowi Gminy Czernice Borowe
Krzysztofowi Stancelowi – Wójtowi Gminy Jednorożec.Władze powiatu wyróżniły także osoby zasłużone dla mazowieckiej kultury, zamieszkałe na terenie powiatu przasnyskiego. Osoby te indywidualnie lub reprezentując swoje instytucje, czy organizacje pozarządowe były niejednokrotnie jednocześnie zaangażowane w realizację projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”. Starosta Zenon Szczepankowski wraz z przewodniczącym rady powiatu Markiem Walędziakiem oraz wiceprzewodniczącą sejmiku województwa mazowieckiego Wiesławą Krawczyk i dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pawłem Cukrowskim w sposób uroczysty złożyli wyróżnionym podziękowania za aktywizację życia społecznego oraz krzewienie i popularyzację tradycji kultury wśród mieszkańców Powiatu Przasnyskiego oraz wręczyli okolicznościowe pamiątkowe dyplomy i Medale Powiatu Przasnyskiego następujący osobom:

1. Pan Waldemar Krzyżewski
2. Pan Piotr Kaszubowski
3. Pani Małgorzata Bandurska
4. Pani Bożenna Parzuchowska
5. Pan Bogusław Kruszewski
6. Pan Tadeusz Myśliński
7. Pani Krystyna Maluchnik
8. Pani Zofia Rzeszot – Filipowicz
9. Pan Edward Myśliwczyk
10. Pan Paweł Rok
11. Pan Andrzej Staszewski
12. Pani Bożena Szulc
13. Pani Barbara Nizielska
14. Ks. Michał Gaszczyński
15. Pan Franciszek Marek Czajka
16. Pani Ewa Mielnicka
17. Pan Marcin Sobociński

Pasja i zaangażowanie, z jaką realizują Państwo swoje pomysły, wpisała się doskonale w projekt „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”, nobilitując go i dostarczając niezapomnianych przeżyć mieszkańcom powiatu przasnyskiego – powiedział starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i wraz z przewodniczącym rady Markiem Walędziakiem w imieniu samorządu powiatu przasnyskiego życzyli wyróżnionym wielu lat dalszej, wspaniałej i owocnej działalności w rozwijaniu i promowaniu kultury powiatu przasnyskiego, równie ciekawych i inspirujących pomysłów oraz zdrowia i pogody ducha.Kolejny punkt programu był dla mnie szczególnie ważny. Oficjalnie odebrałam z rąk Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Stypendia są wręczane od 2007 roku, tradycyjnie na ostatniej w roku, uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. W 2014 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie przedstawionych przez Komisję Stypendialną propozycji przyznał stypendia trzem osobom - Katarzynie Szymkowskiej, Marii Weronice Kmoch (czyli mnie) oraz Łukaszowi Jakubiakowi.

Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne: są zameldowani na stałe na terenie Powiatu Przasnyskiego, nie przekroczyły 28 roku życia, złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Kiedy Starosta wraz z Przewodniczącym rady Powiatu Markiem Walędziakiem wręczali nam stypendia, zgromadzonym prezentowano nasze najważniejsze osiągnięcia orazprojekty, na jakie zamierzamy przeznaczyć środki finansowe otrzymywane w ramach stypendiów. Oto prezentacje tegorocznych stypendtystów:Katarzyna Szymkowska – doktorantka II roku stacjonarnych studiów doktoranckich Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendium umożliwi jej zakup niezbędnych materiałów laboratoryjnych umożliwiających kontynuację cyklu badań projektu naukowego „Badania możliwości penetracji i przenikania niskocząsteczkowych polisiloksanów (silikonów) przez ludzka skórę”.
Najważniejsze osiągnięcia:
1. Laureatka Konkursu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia.
2. Wykonawca grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki w programie „Opus 6”.
3. Stypendystka Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego dla wyróżniających doktorantów Wydziału Farmaceutycznego.
4. Autorka artykułu „Leki na kaszel tylko na receptę?”, który ukazał się na portalu internetowym medexpress.pl.
5. Aktywna działaczka i wiceprzewodnicząca w Zarządzie Samorządu Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
6. Aktywna działaczka Porozumienia Doktorantów Uczelni Medycznych.
7. Członek Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Salutis” oraz koordynator projektu „Świadomy Rodzic”.

Maria Weronika Kmoch – studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku historia w Instytucie Historycznym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium umożliwi jej realizację projektu pt.: „Wybrane aspekty dziedzictwa kulturowego gminy Jednorożec. Kapliczki i krzyże przydrożne”. Projekt zakłada spisanie, opisanie i sfotografowanie wszystkich krzyży i kapliczek na terenie gminy Jednorożec, a następnie przygotowanie publikacji w wersji drukowanej i elektronicznej.
Najważniejsze osiągnięcia:
1. Prowadzenie bloga „Opowieści Stypendialne czyli Pooja (czyt. Pudzia) w wielkim świecie”.
2. Udział w konferencji „Mapa stypendiów w Polsce” w 2013 r. jako uczestnik panelu dyskusyjnego – „Jak mówić o stypendiach?”
3. Współorganizator międzynarodowych konferencji studencko–doktoranckich: „Czas w kulturze średniowiecza” w 2013 r. oraz „Zmysły w kulturze średniowiecza” w 2014 r.;
4. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teka Historyka” (od 2013);
5. Członek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2014–2015);
6. Laureatka IV edycji Stypendium „Indeks Start2Star” Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (2011–2016);
7. Wiceprzewodnicząca Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego (2014–2015);
8. Organizator autorskiego projektu – dwudniowego spotkania na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem „Bollywood Days czyli Dni Indyjskie na UW”

Łukasz Jakubiak – student II roku Wydziału Filologii Polskiej specjalność: Dziennikarstwo Kulturowe Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Stypendium umożliwi mu zakup profesjonalnego sprzętu typu: aparat, statyw do aparatu, mikrofon, dyktafon, słuchawki, głośniki itp. Poprawi to znacznie efektywność i wydajność pracy jako dziennikarza muzycznego niezależnego i zwiększy szansę na pracę lub współpracę w redakcjach muzycznych zgodnie z kierunkiem edukacji i zainteresowaniami.
Najważniejsze osiągnięcia:
1. Wygrana w ogólnopolskim konkursie ProgRock.org na najlepszą recenzję;
2. Relacje z dużych koncertów zagranicznych artystów występujących w Polsce wzbogacone o własne zdjęcia w latach 2011 – 2014;
3. Uczestnictwo w konferencji prasowej z Jordanem Rudessem (klawiszowcem Dream Theater) oraz przygotowanie newsów i relacji z całego wydarzenia – emitowanym w Radiu Gdańsk;
4. Obszerny wywiad z Richem Wilsonem – autorem biografii Dream Theatr;
5. Ponad 50 recenzji na koncie i około 100 recenzji na stronie serwisu ProrRock.org.
6. Recenzent książek muzycznych.
7. Pomysłodawca cyklu tekstów Dwa Progi, w którym zestawiane będą dwa zbliżone do siebie (stylistyczne i muzyczne) albumy z nurtu rocka progresywnego.
8. Autor inicjatywy Polska Progiem Stoi, która zajmuje się promocją muzyki progresywnej, jak również organizacją wyjazdów na koncerty oraz wydarzeń związanych z tą sferą.


Bardzo się cieszę z powodu tego stypendium! Po części oficjalnej zebrałam mnóstwo gratulacji i życzeń powodzenia, a osoby, które znają mnie od dawna, potwierdzały, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu :)

Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali wspaniałego koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Pawła Roka, Iwony Siwiec i Anny Gwardy.Po uroczystości gości zaproszono na obiad, podczas którego zaprezentowano zrealizowany w Przasnyszu teledysku grupy Boys do piosenki "Magiczny czas otulił nas".

To był piękny dzień! A za rok o tej porze, daj Boże, będziemy się wspólnie cieszyć z mojej książki o kapliczkach i krzyżach przydrożnych w gminie Jednorożec. Uda się! <3

Do następnego!


Źródła: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdjęcia: infoprzasnysz.com, "Tygodnik Ostrołęcki".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz