27 marca 2022

Kurpiowskie mistrzynie śpiewu i tradycji: Bandysionki i Dłudzonki

Gmina Czarnia na Kurpiach była kiedyś znanym ośrodkiem śpiewaczym. Nadal nim jest, jest tu bowiem, jak pisali Katarzyna i Seweryn Huzarscy, największe zagęszczenie kurpiowskich śpiewaczek na 1 kilometr kwadratowy, choć jedna z grup, którą dziś przedstawię, nie jest już aktywna. Zapraszam na opowieść o śpiewaczkach kurpiowskich z Bandyś i Długiego. Obie grupy w 2000 r. zostały wyróżnione Nagrodą im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. We wpisie linkuję nieco nagrań, byście mogli poczuć to, co czym piszę i... może też pośpiewać!Najwcześniej założoną w gminie grupą śpiewaczą były Dłudzonki. Śpiewaczki należały do Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w Czarni. Jako grupa występowały od 1988 r. Pierwszy raz zaprezentowały się na imprezie „Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem” w Czarni w 1989 r. Uroczystość zorganizowało Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec” w Czarni. Kobiety były jego członkiniami.

W pierwszym składzie śpiewały: Zofia Kłoskowska (*1923), Teresa Kłoskowska, Franciszka Kuczyńska (*1925) i Eugenia Zyśk. W końcu maja 1992 r. tę ostatnią zastąpiła Apolonia Koziatek. Kilkukrotnie z grupą jako piąta śpiewaczka wystąpiła Zofia Zyśk. Po 1993 r. grupa występowała w niezmiennym składzie, w 4 osoby. Zdarzało się, że na występach Dłudzonki wspierała Władysława Dąbrowska z Czarni.

Dłudzonki (od lewej): Zofia Kłoskowska, Teresa Kłoskowska, Franciszka Kuczyńska, Eugenia Zyśk. Źródło: W. Kuczyński, Nasze dziedzictwo, Czarnia 2018.

Władysława Dąbrowska z Czarni. Źródło: W. Kuczyński, Nasze dziedzictwo, Czarnia 2018.

Śpiewaczki były aktywne w społeczności wiejskiej. Przykładowo Z. Kłoskowska i F. Kuczyńska często przewodniczyły (jako prowadniczki) wiejskim ceremoniom obrzędowym, np. chrztom, pogrzebom. Inicjowały działania kulturalne w Długiem i sąsiednich wsiach. Kultywowały zwyczaje związane z rękodziełem (kwiaty z bibuły, kierce, pająki, hafciarstwo i koronkarstwo, wypiek pieczywa obrzędowego).

Grupa śpiewacza z Długiego wiele razy była laureatką konkursów i przeglądów folklorystycznych. Występowała na imprezach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1993 r. zdobyła Złotą Basztę. Wraz z opisaną niżej grupą śpiewaczą z Bandyś wystąpiły w Filharmonii Warszawskiej podczas koncertu organizowanego przez etnochoreolożkę prof. Grażynę Dąbrowską. W latach 1991–1997 w filharmonii odbyło się 12 koncertów „Pieśń Ojczystej Ziemi”, w tym poświęcony Kurpiowszczyźnie.

Dłudzonki śpiewały pieśni charakterystyczne dla Puszczy Zielonej, czyli leśne, polne, z apokopą i trampane. Zachowały archaiczną formę śpiewu przekazywaną z pokolenia na pokolenia, umiały “zdobić” pieśni. Inicjowały różne działania w społeczności wiejskiej, szczególnie te na rzecz zachowania tradycji.

Śpiew Dłudzonek można usłyszeć m.in. na wydanych przez Remigiusza Mazura-Hanaja (In Crudo) płytach z serii Jest drabina do nieba (pieśni żałobne i za dusze zmarłych). Wystąpiły na koncercie pieśni żałobnych w kościele św. Krzyża w Warszawie w 1997 r.

W 2005 r. grupa przestała istnieć. Jej kontynuatorką była grupa, która funkcjonowała przez 3 lata. Śpiewały w niej: Krystyna Zyśk, Apolonia Koziatek, Zofia Gut i Apolonia Golan.

Dłudzonki (od lewej): Krystyna Zyśk, Apolonia Koziatek, Zofia Gut, Apolonia Golan. Źródło: W. Kuczyński, Nasze dziedzictwo, Czarnia 2018.


*************************

Na zdjęciu od lewej: +Franciszka Kuczyńska, +Apolonia Koziatek, +Władysława Dąbrowska, poniżej (bokiem) Marianna Bączek, za nią (ledwie widocza) +Zofia Kłoskowska, Bronisława Świder, Aleksandra Deptuła i Adam Strug, 1992. Zbiory Adama Struga, kopia za: KLIK.

Bandysionki jako grupa śpiewacza kobiet ze wsi Bandysie powstała w 1989 r. z połączenia dwóch wcześniej działających i uznanych w regionie grup śpiewaczych: istniejącej od lat osiemdziesiątych XX w. grupy „Bandysie” (Bronisława Świder, Marianna Bączek i Aleksandra Deptuła, Władysława Dąbrowska) i powstałej niecałe 10 lat później grupy “Bandysie II” (“Bandysie-Korzenie”), w której śpiewały: Antonina Deptuła, Mariana Kuta i Maria Piórkowska, Franciszka Biedka (śp.). Od 1948 r. niektóre z tych kobiet należały do Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni, inne dołączyły później.

Od lewej: Bronisława Świder, Marianna Bączek, Aleksandra Deptuła. Źródło: W. Kuczyński, Nasze dziedzictwo, Czarnia 2018.

Od lewej: Antonina Deptuła, Bronisława Świder, Marianna Kuta, Marianna Piórkowska. Źródło: W. Kuczyński, Nasze dziedzictwo, Czarnia 2018.

W pierwszym składzie grupy Bandysionki znalazły się: Bronisława Świder (*1933), Marianna Bączek (*1931) i Aleksandra Deptuła (*1940). W 1993 r. do grupy dołączyła Władysława Dąbrowska z Czarni. Jesienią 1995 r. z działalności w Bandysionkach zrezygnowała Aleksandra Deptuła. W końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. do grupy wstąpiły: Antonina Deptuła i Marianna Kuta (*1939). Okresowo w grupie występowały też Apolonia Koziatek i Zofia Gut (*1949). Kolejny moment zmiany składu grupy to początek XXI w. Wówczas odeszły Marianna Bączek, która postawiła na karierę solową, i Władysława Dąbrowska, dołączyła zaś Maria Piórkowska (*1935).

Od lewej: Antonina Deptuła, Bronisława Świder, Marianna Kuta, Marianna Piórkowska. Źródło.

Ta ostatnia opuściła grupę w 2017 r. z powodów zdrowotnych. Współcześnie Bandysionki to: Antonina Deptuła, Bronisława Świder i Marianna Kuta.

Od lewej: Antonina Deptuła, Bronisława Świder, Marianna Kuta. Źródło.

Każda z nich była zaangażowana w życie społeczności wiejskiej w Bandysiach i parafialnej w Czarni. Od 1948 r. do 2009 r. kobiety śpiewały w chórze kościelnym. Były druhnami i czepiarkami na weselach, śpiewały podczas uroczystości rodzinnych, wiejskich i parafialnych. Talent odziedziczyły po rodzinie, ich matki i babcie śpiewały na weselach, pogrzebach i innych uroczystościach. Kobiety znały i tańczyły tańce kurpiowskie (szczególnie jako członkinie “Carniaków”). Brały udział w inscenizacjach przedstawianych przez zespół, szczególnie „Wyprowadziny” i „Oczepiny” z wesela kurpiowskiego. Wystawiały też całe „Wesele Kurpiowskie”.

Bandysionki pierwszy raz publicznie wystąpiły w 1991 r. w Czarni na „Niedzielnym Spotkaniu z Folklorem”. Na konkurs konkurs śpiewu ludowego zgłoszono specjalnie powołaną nową grupę śpiewaczą złożoną z kobiet występujących dotąd w zespole “Carniacy”. Tak powstały Bandysionki. Kobiety zdobyły I nagrodę. W 1994 r. zdobyły I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. W 2007 r. i 2011 r. zdobyły II nagrodę. Kilka razy były laureatkami przeglądu śpiewaczego „Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne" w Ostrołęce i „Jarmarku Kurpiowskiego” w Myszyńcu.


Brały udział w Mazowieckim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim. Brały udział w „Miodobraniu Kurpiowskim” w Myszyńcu, „Weselu Kurpiowskim” w Kadzidle, Międzynarodowych Warsztatach “Dramat i Liturgia” w Czarni, Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Kurpiowskie Animacje” w Czarni, widowisku „Na Łowy” w Czarni. Poza tym członkinie grupy Bandysionki występowały jako solistki. W 2016 r. Antonina Deptuła zdobyła I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. Bandysionkami zainteresowali się m.in. Andrzej Bieńkowski, który nagrał ich występy (przykładowo też niżej), i Remigiusz Mazur-Hanaj (In Crudo), który ich pieśni umieścił na płytach z serii Jest drabina do nieba (pieśni żałobne i za dusze zmarłych) i online (KLIK). Kobiety były zapraszane na spotkania w warszawskim Domu Tańca oraz na koncert pieśni żałobnych w kościele św. Krzyża w Warszawie w 1997 r.


Umiejętności śpiewacze Bandysionek są, jak same mówią, wrodzone. Śpiewały od dzieciństwa, śpiewały z babciami i mamami. Bandysionki śpiewają pieśni charakterystyczne dla Puszczy Zielonej: leśne, polne, weselne, trampane (taneczne), zastolne (biesiadne), pieśni weselne, pogrzebowe i nabożne. Śpiewają surowo, intensywnie, z zachowaniem gwary, którą na co dzień się posługują, i archaicznego stylu śpiewaczego, z apokopą i glissandami. Śpiew kurpiowski, który prezentują, charakteryzuje też, jak określiła meloterapeutka Olga Stopińska, “bogata ornamentyka, (...) strój nietemperowany, wolne tempa, metra nieparzyste”. Pieśni, które wykonują, pochodzą z przekazu ustnego ich przodków i przodkiń.

Witold Kuczyński określił Bandysionki mianem społecznego samorządu kulturalnego wsi Bandysie. Grupa inicjowała różne formy działania, brała udział w wielu spotkaniach i imprezach folklorystycznych w regionie oraz poza nim. Bandysionek nie może zabraknąć np. na corocznej Pustej Nocy w Bandysiach. O zwyczaju pisałam tutaj: KLIK.Grupa nagrywała programy telewizyjne i radiowe. Przykładowo w 2014 r. Bandysionki wzięły udział w programie Szlakiem Kolberga TVP. Uczyły Annę Marię Jopek pieśni kurpiowskich. Wystąpiła też w podcastach.Głos Bandysionek można usłyszeć na płytach „Re:akcja mazowiecka" i „Pieśni z Puszczy". Pierwszych z tych płyt,  nagrana z Kapelą ze Wsi Warszawa, w 2018 została wyróżniona Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka KorzeniNagrania pieśni śpiewanych przez Bandysionki oraz ich opowieści, są one bowiem skarbnicą wiedzy o życiu na wsi kurpiowskiej, przechowywane są w archiwach Polskiego Radia i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Nic dziwnego więc, że raz na jakiś czas w Programie 2 Polskiego Radia można usłyszeć opowieści Bandysionek, np. o zwyczajach adwentowych. Kilka nagrań pieśni audio jest dostepnych online, np. tutaj: KLIK.

Od wielu lat Bandysionki pełnią rolę mistrzyń dla młodszego pokolenia. Uczą pieśni, przekazują tradycję. Robią to nie tylko dla osób z Kurpiowszczyzny, ale z całej Polski. Grupa współpracowała z wieloma stowarzyszeniami z terenu całej Polski. Uczestniczyła w projektach artystycznych, koncertach, warsztatach. Śpiewały ze znanymi w Polsce muzykami, np. z Adamem Strugiem na scenach Uniwersytetu Fryderyka Chopina oraz w Polskim Radiu. W 2015 r. ramach koncertu Rzeczpospolita Kurpiowska pojawił się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W 2019 r. brały udział w koncercie pieśni pasyjnych "Klęcząc w ogrójcu".
Bandysionki uczestniczyły w projekcie Kurpiowskiej Szkoły Tradycji realizowanej przez Stowarzyszenie Trójwiejska z Gdańska i Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna w ramach projektu Akademia Kolberga. Projekt polegał na ożywieniu okolicy wsi Bandysie i reaktywacji potańcówek, gry na instrumentach w młodym pokoleniu oraz śpiewu tanecznego. W ramach projektu zorganizowano kilka edycji Kurpiogrania.

Wielokrotnie uczestniczyły w spotkaniach śpiewaczych organizowanych przez Stowarzyszenie Trójwiejska w Trójmieście, w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej w Warszawie oraz podczas corocznego konkursu w Kazimierzu nad Wisłą.


W roku 2018 Bandysionki pełniły rolę nauczycielek dla dziewcząt z Bandyś i okolic. Pomysł powstał z potrzeby pielęgnowania więzi międzypokoleniowych w celu zachowania ciągłości przekazu tradycyjnych pieśni kurpiowskich. W spotkaniach grupy śpiewaczej Kontynuatorki Tradycji uczestniczyły: wnuczki Marianny Kuty – Ewelina i Karolina, Karolina Zapadka (z Bandyś) oraz Agnieszka Samsel i Idalia Dawidczyk (z Czarni). Spotkania odbywały się w starej szkole w Bandysiach w ramach projektu „Kontynuatorki Tradycji – Bandysionki i uczennice – meloterapeutyczne spotkania śpiewacze”. Jego autorką i opiekunką merytoryczną była meloterapeutka Olga Stopińska, która w projekcie była nauczycielką emisji głosu. Wspierali ją Fundacja Magiczne Kąty oraz Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Projekt był kontynuowany do 2019 r.

Kontynuatorki Tradycji w Bandysiach. Źródło.

W 2019 r. Kontynuatorki Tradycji były laureatkami Nagrody Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim.

Laureaci i laureatki Nagrody MPEK. Źródło.

Od 2020 r., kiedy w Warszawie z inicjatywy Olgi Stopińskiej zawiązała się Kurpiowska Wspólnota Pieśni, żeńska grupa praktykująca śpiew kurpiowski, Bandysionki stały się jej przewodniczkami i mistrzyniami. Przekazują pieśni, uczestniczą w spotkaniach organizowanych w ramach działań grupy. Przez kilka miesięcy grupa działała bowiem pod skrzydłami Akademii Kolberga, realizując projekt Kurpiowskiej Szkoły Tradycji.

W dniu 22 sierpnia 2021 r. podczas 32. edycji festynu "Niedziela na wsi" w Czarni Bandysionki (Bronisława Świder, Marianna Kuta, Antonina Deptuła, Marianna Bączek, Aleksandra Deptuła) zostały nagrodzone tytułami MISTRZYŃ TRADYCJI oraz nagrodą wójta gminy Czarnia BARTNIK.


Bandysionki współpracowały np. z Adamem Strugiem i Kapelą ze Wsi Warszawa. W 2017 r. wraz z kapelą wystąpiły na Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Kilkukrotnie śpiewały na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, Festiwalu Folkowym Polskiego Radia "Nowa Tradycja" i Festiwalu "Skrzyżowanie Kultur".

W 2017 r. wraz z zespołem BURÓNKA wzięły udział w koncercie “Na bujne bory, na bujne lasy” zorganizowanym przez Fundację Metamorfozy w Warszawie. W 2018 r. uczestniczyły w projekcie Folkowe Zachęty w Domu Środowisk Twórczych Miejskiego Domu Kultury w Łomży. Jedno z wydarzeń było poświęcone było Kurpiom, etnomuzykoterapii i ginącym zawodom. Bandysionki były mistrzyniami podczas dwudniowych warsztatów śpiewaczych. Uczyły min. pieśni trampanych, które stanowią pozostałość po dawnych tańcach korowodowych, spotykanych dziś tylko na Kurpiach Zielonych. W spotkaniach brały udział członkinie projektu “Kontynuatorki Tradycji  Bandysionki i uczennice, meloterapeutyczne spotkania śpiewacze”. Podobnie we wrześniu 2021 r. podczas „Kurpiowskiego Taboru u Starosty Bartnego” Bandysionki uczyły pieśni zastolnych gości z całej Polski, którzy brali udział w trzydniowym spotkaniu organizowanym przez Fundację Kurpiowski Nurt Tradycji.

Choć moja znajomość z Bandysionkami jest krótka, to od lat je podziwiam. Mój zachwyt wzbudzają pieśni w wykonaniu Dłudzonek, które znam z nagrań archiwalnych. Czuję radość, gdy mogę uczyć się od pań Antoniny, Marianny i Bronisławy. Niech to trwa!


Bibliografia:

Do następnego!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz