10 września 2012

STYPENDIUM M. ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II


 

Jakiś czas temu, przeglądając Fejsacza, natrafiłam na wpis dodany przez mojestypendium.pl, dotyczący bardzo ciekawego programu stypendialnego, o którym dziś opowiem, zachęcając do aplikacji o pomoc finansową :)

W roku szkolnym/akademickim 2012/2013 odbywa się już VIII edycja Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II.Rekrutacja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na I semestr tego roku szkolnego już się zakończyła, ale do 30.09. studenci mogą aplikować o stypendium.

Stypendia to inicjatywa Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, która ma wspomagać rozwój zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Co roku przyznawanych jest ok. 600 stypendiów. Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także zaangażowania stypendysty w działania charytatywne i społeczne. W ciągu sześciu lat, odkąd istnieją Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, otrzymało je ponad 4000 osób. 

 


Jak podkreśla prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz - Chcemy, aby taka forma działalności miasta była wyrazem troski o młodzież. Chcemy wspierać talenty, pasje i ambicje oraz popierać zaangażowanie młodych w szczytne cele. Tak, aby to człowiek stał w centrum naszej uwagi, jak uczył nas Ojciec Święty. Chcemy też stawiać młodym warszawiakom Jana Pawła II, patrona naszych stypendiów, za wzór, a jego myśl i wartości - za punkt odniesienia. Te stypendia to nie tylko gratyfikacja finansowa, ale przede wszystkim propozycja pracy w programie ofiarowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz zobowiązanie wobec mieszkańców miasta Warszawy i wobec kraju, że nie będziecie ustawać we własnym rozwoju, w pracy i nauce. 


W październiku 2010 roku Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostały nagrodzone w konkursie „Dobre Stypendia” w kategorii: programy stypendialne jednostek samorządowych. Konkurs jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji „Moje Stypendium” i ma na celu promocję i wyróżnienie najlepiej realizowanych programów stypendialnych w Polsce. Przechodzimy do sedna sprawy :)


KTO MOŻE WYSTĄPIĆ O STYPENDIUM?

1. Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.

2. Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
4. Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
5. Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Stypendium skierowane jest do uczniów warszawskich i studentów warszawskich uczelni.


KRYTERIA:


Kryteria dla maturzystów (studenci I roku) [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

1. nowa matura
*zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (organizatorzy biorą pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat)  [max 40 punktów],
*średnia ocen uzyskanych na zakończenie ostatniej klasy, nie mniejsza niż 4,0 [max 10 punktów],
*wyniki uzyskane z 3 obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym (przyjmowani są tylko kandydaci, którzy z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej osiągną wyniki wyższe od średniego ogólnopolskiego wyniku z matury z danego przedmiotu z roku 2012, ale w przypadku braku tego wskaźnika do 31 lipca 2012 roku brany będzie pod uwagę średni ogólnopolski wynik z matury z danego przedmiotu z roku 2011) [max 20 punktów],


*miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł [max 12 punktów].
Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!


Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.2. stara matura

*zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (organizatorzy biorą pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [max 40 punktów],

*średnia ocen uzyskanych na zakończenie ostatniej klasy, nie mniejsza niż 4,0 [max 10 punktów]

*średnia ocen z egzaminu maturalnego, nie mniejsza niż 4,0 [max 20 punktów],

*miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł [max 12 punktów].
Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!


Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.


Kryteria dla studentów

*zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (organizatorzy biorą pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [max 40 punktów]

*średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 30 punktów]

*miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł [maksymalnie 12 punktów],

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.

Uwaga dla studentów posiadających już tytuł magistra:
Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

W związku z tym o stypendium ubiegać się mogą osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra.I nabór
Wnioski można składać do 30 września na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2012 roku.

II nabór
Wnioski można składać do 30 listopada na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.


KONTAKT:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.centrumjp2.pl w zakładce "Stypendia". Tam też znajdziecie wniosek stypendialny, który należy wypełnić online, oraz wykaz dokumentów, a także inne potrzebne informacje.

Nawigacja po stronie jest bardzo łatwa, wszystko można znaleźć, a jeśli macie wątpliwości, to można napisać maila na adres centrum@centrumjp2.pl lub zadzwonić w sprawie stypendium pod nr tel. +48 22 826 42 22.Zachęcam Was gorąco, walczcie o stypendia, bo to nieoceniona pomoc w nauce! :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz