9 stycznia 2014

TEKA HISTORYKA


Nie pamiętam, czy Wam wspominałam: pracuję w Redakcji czasopisma Teka Historyka. Od końca października 2013 roku jestem Redaktorem Naczelnym. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o naszym piśmie i zachęcić do przesyłania swoich prac na tematy historyczne.

Teka Historyka to studenckie ogólnopolskie pismo naukowe wydawane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład 300 egzemplarzy współfinansują: Rada Konsultacyjna ds. StudenckiegoRuchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja UniwersytetuWarszawskiego.


Teka Historyka została powołana do życia na zebraniu walnym Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego w 1983 roku. Miała być pismem prezentującym działalność członków SKHN i poszczególnych sekcji Koła. Pismo miało promować ciekawe artykuły, powstające w toku pracy nad pracami licencjackimi czy magisterskimi. W ramach pracy w redakcji można było również zaliczyć praktyki zawodowe. Planowano wydawanie czasopisma 2-3 razy w roku akademickim. Obecnie Teka Historyka wychodzi dwa razy w ciągu roku akademickiego, na początku każdego semestru: w październiku i lutym. Czasopismo można nabyć w Bibliotece Instytutu Historycznego UW oraz w szatni IH UW w cenie 4 zł.

Od 1983 roku niewiele się zmieniło. W Tece Historyka nadal publikujemy prace członków SKNH UW, studentów i doktorantów IH UW: prace roczne, artykuły, recenzje nowości wydawniczych, sprawozdania z projektów Koła, materiały dotyczące konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez SKNH UW. Jesteśmy też otwarci na prace studentów i doktorantów z całego kraju oraz innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, które swoją tematyką wpisują się w główny nurt pisma historycznego. W poprzednich numerach swoje prace publikowali studenci studiujący m.in. politologię, polonistykę, teologie, kulturoznawstwo czy studenci z MISH.

Każdy numer składa się z kilku działów. Rozpoczyna się słowem wstępnym Redaktora Naczelnego, po czym czytelnik zapoznać się może z artykułami, następnie polemikami, esejami i recenzjami czy przeczytać sprawozdanie z projektu lub wyjazdu naukowego. Czasami numer zawiera dodatkowe działy lub prace, np. w ostatnim, 46. numerze, można przeczytać rocznicowy wywiad z prof. dr hab. A. Szwarcem dotyczący powstania styczniowego. Teka Historyka publikuje wszelkie projekty translatorskie studentów IH UW, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych historyków i ułatwiając im dostęp do niepublikowanych dotychczas w języku polskim źródeł. 

Jeśli chodzi o szatę graficzną, to na przestrzeni ponad 30 lat zmieniała się kilkakrotnie, co możecie zobaczyć poniżej. Oto przykładowe okładki naszego czasopisma, większość z nich jest nowszych, z lat 2008-2013.


Początkowo numery Teki Historyka wydawane były na burawym papierze, pisane były na maszynie. Potem okładki zaprojektowano w kolorze białym, zeszyty drukowany w drukarni były dość cienkie, a na każdym z kolejnych numerów pojawiał się inny obrazek.


Najnowszy numer Teki Historyka.

Teka Historyka stanowi platformę wymiany myśli, opinii oraz umożliwia stawianie inspirujących hipotez badawczych, które w toku sporów i polemik przynoszą nowe, świeże spojrzenie na tematy, których dotychczas nie zbadano lub też uznano, że nic już nie da się dodać. Tą potrzebą należy tłumaczyć dział esejów i polemik w naszym czasopiśmie. Dbamy o to, żeby postawione przez autorów hipotezy zostały poważnie rozpatrzone, przemyślane, nierzadko skrytykowane czy też uzupełnione, rozwinięte o nowe wątki.

Teka Historyka to nieodłączny element SKNH UW i Instytutu Historycznego UW. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, sugestie, rady nam życzliwych. Poznaniu opinii czytelników i ulepszeniu pisma służą m.in. ankiety na temat TH czy organizowane w latach poprzednich „Dni Teki Historyka”. Zachęcamy do nadsyłania prac, pisania artykułów, sprawozdań z projektów naukowych, konferencji, recenzowania książek, a także podzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami nad historią w formie esejów i polemik.

Chciałabym też podziękować zespołowi redakcyjnemu za poświęcony czas i zaangażowanie. Przez ponad 30 lat w redakcji pracowało wiele osób, każda z nich wniosła do czasopisma cząstkę siebie. Mam nadzieję, że ten rok również będzie udany dla naszej Teki Historyka, a ja, kiedy zakończę pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego, będę mogła z dumą powiedzieć, że warto było zaangażować się w takie przedsięwzięcie.

Zapraszam na fanpage Teki Historyka na Facebooku! Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem numerów archiwalnych czasopisma, to tutaj: KLIK znajduje się bibliografia zawartości numerów 1-31. Jesteśmy też w trakcie pracy nad logiem czasopisma, mam nadzieję, że uda nam się wybrać najlepszy projekt ;)

Jeśli chcesz wysłać nam swój tekst, byśmy opublikowali go w Tece Historyka, w szatni IH UW (przegródka numer 95) zostaw wersję elektroniczną pracy (płyta CD) wraz z oświadczeniem autora (do pobrania TUTAJ) i opinią opiekuna naukowego. Praca musi być przygotowana według naszych zasad edytorskich (również w linku). Możesz też wysłać swoją pracę na adres:
Teka Historyka
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Po wysłaniu pracy daj nam znać mailem: teka.historyka@op.pl


Spotkaliście się kiedyś z Teką Historyka? Słyszeliście o niej? Jeśli tak, to podzielcie się swoimi opiniami, a jeśli nie, to tym bardziej zachęcam do lektury! :)

2 komentarze:

  1. wow, podziwiam Panią Redaktor : )

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. podziawiać będziemy jak się wszsytko, co planuję w związku z TH, uda ;) ale dziękuję ^_^

      Usuń