4 marca 2014

MAŁA OJCZYZNA: Parafia pw. Chrystusa Zmartwychwstałego w Połoni

Kontynuuję temat parafii na terenie gminy Jednorożec. Dzisiaj opowiem o jednostce administracji kościelnej w Połoni. To najmłodsza z parafii, które obejmują zasięgiem wsie w gminie Jednorożec. Należą do niej m.in. Połoń i Małowidz.


Powód powstania parafii w Połoni był podobny jak w przypadku innych jednostek. Chodziło o to, by mieć bliżej do kościoła. Od momentu powstania wieś Połoń oraz sąsiedni Małowidz, czyli wsie z dzisiejszej gminy Jednorożec, należały do parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach. Jednak w latach 80. XX wieku społeczność tych wsi poprosiła o możliwość odprawiania nabożeństw na terenie Połoni. Od 1981 r. do remizy strażackiej w Połoni co tydzień przyjeżdżał kapłan z Chorzel i odprawiał mszę.

Pomysłodawcą budowy kościoła w Połoni był chorzelski proboszcz ks. prałat Witold Biały. Pozytywną decyzję o budowie świątyni wydał 27 IV 1983 r. Naczelnik Gminy Jednorożec. Budowa ruszyła w 1983 r. i trwała 6 lat. Kościół zaprojektowali inżynierowie z Warszawy: Kazimierz Rupiewicz, Henryk Sęczykowski i prof. Zbigniew Czernastek. W pierwszym roku budowy zalano fundamenty.

Ks. Witold Biały w latach 60. XX w. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r.)

W lipcu 1986 r. napotkano na przeszkodę, ponieważ zmarł organizator budowy, ks. W. Biały. We wrześniu 1986 r. probostwo w Chorzelach objął ks. kanonik Kazimierz Skowroński. Wsparł projekt budowy kościoła i godził obowiązki organizatora tej inwestycji z obowiązkami proboszcza w Chorzelach i dziekana dekanatu przasnyskiego.

Wyzwań było dużo, bo do 1986 r. kościół nie osiągnął jeszcze stanu surowego. W 1987 r. montowano żelazne okna, podmurowano ściany boczne z cegły klinkierowej, wyznaczono otwory na drzwi i okna, wykonano okiennice z drzewa dębowego, dach ocieplono watą szklaną i pokryto go blachą trapezową. Użyto aż 8 ton blachy!

W latach 19881989 położono tynki. Zajął się tym, tak samo jak kładzeniem posadzki, murarz Benedykt Suchowiecki z Chorzel. Pomagał mu Adam Gołaś. Pieniądze pochodziły ze zbiórek parafialnych w Chorzelach. Tace z kościoła w Chorzelach były przekazywane na budowę połońskiego kościoła. Pieniądze przekazywali parafianie i parafianki w Połoni, pomagali też  pracą w formie szarwarku. Nadzór nad budową objął  inż. Henryk Sęczkowski.

W dniu 31 V 1987 r. wmurowano kamień węgielny. Dokonał tego biskup płocki Zygmunt Kamiński, który przy okazji wybierzmował młodzież z dekanatu przasnyskiego. Kamień węgielny pochodzi z Bazyliki św. Piotra w Rzymie i został poświęcony przez Jana Pawła II.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

W 1989 r. w Połoni odbyła się pierwsza wizytacja biskupia. Przy okazji pobytu w Chorzelach do Połoni przyjechał biskup płocki Roman Marcinkowski. W tym czasie w kościele wykonano już pełną elektryfikację z odgromieniem. Zajął się tym elektryk z Chorzel Jerzy Kuśmierczyk. Położono posadzkę z płytek lastrykowych. Parapety z lastryka zamontowan na zapleczu i w zakrystii nieodpłatnie wykonał Henryk Deptuła z Chorzel. 

Zawieszono stacje Drogi Krzyżowej wykonane z brązu przez inżynierów z Warszawy: Henryka Sęczkowskiego i Tadeusza Kujawskiego. Drogę Krzyżową ufundowali: Eleonora Zalewska z USA, ks. Kazimierz Skowroński (3 stacje), wierni z Małowidza (2 stacje), OSP z Połoni (2 stacje) i inni parafianie.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Kościół wybudowano z dobrowolnych składek wiernych z terenue parafii Chorzele. Niemal połowę kosztów, zarówno jeśli chodzi o finanse, jak i pracę, ponieśli wierni z Połoni. Pracami kierował Komitet Budowy Kościoła na czele z prezesem Bronisławem Zalewskim. Finansowo bardzo pomogli Bronisław Zalewski i Eleonora Zalewska z USA.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Kościoł konsekrował 24 IX 1989 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński. Świątyni nadano wezwanie Chrystusa Zmarwychwstałego. Odpust wyznaczono na szóstą Niedzielę Wielkanocną, a drugi na Narodzenie NMP (8 września). Przed konsekracją kościoła wykonano ołtarz oraz modrzewiowy krzyż.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

W 1990 r. do kościoła zakupiono 44 ławki. Wykonał je stolarz Chmielewski ze Szczytna. Postawiono też dzwonnicę. Eleonora Zalewska ufundowała dzwon. Zbudowano żelazne ogrodzenie wokół kościoła.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Bullą Totus Tuus Poloniae Jana Pawła II z 25 III 1992 r. parafia Chorzele, a w niej Połoń i Małowidz, został przeniesiona z dekanatu przasnyskiego w diecezji płockiej do nowego dekanatu chorzelskiego w diecezji łomżyńskiej.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

W dniu 1 VII 1992 r. biskup łomżyński Juliusz Petz ustanowił w Połoni samodzielny ośrodek duszpasterski. Cztery dni później zorganizowano uroczysty ingres pierwszego rektora ośrodka. Został nim ks. Wojciech Goryszewski.

Ks. Wojciech Goryszewski. Źródło: Rocznik Jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej 2015/2016, Łomża 2015.

W 1993 r. ks. Goryszewski, korzystając z wsparcia Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i ofiar pieniężnych wiernych, kupił od Urzędu Gminy Jednorożec dom nauczyciela w Połoni. To budynek postawiony w latach 19671971. Po remoncie został przeznaczony na plebanię.

Rodzina Ulatowskich z Połoni przekazała ziemię pod cmentarz grzebalny. W dniu 19 XII 1993 r. poświęcił go biskup łomżyński.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Parafię pw. Zmartwychwstałego Chrystusa w Połoni erygowano 10 IV 1994 r. Dokonał tego przez biskup łomżyński Juliusz Paetz. Parafia została wydzielona z parafii Chorzele i objęła następujące miejscowości: Połoń, Dąbrówka Osieczyzna, Grąd Rycicki, Małowidz, Przysowy oraz Zagaty. Pierwszym proboszczem był ks. Wojciech Goryszewski.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Kolejny proboszcz (od 1996 r.) ks. Czesław Małż z pomocą parafian zabezpieczył przed zaciekami jedną ze ścian kościoła. Ogrodził też cmentarz grzebalny.

W 2001 r. proboszczem został ks. Daniel Gliński.

W 2002 r. przy kościele zbudowano grotę na wzór groty z Lourdes. W środku ustawiono figurę Matki Bożej i klęczącej św. Bernadetty. Pracami kierował Eugeniusz Gwiazda.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 13 II 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 13 II 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 13 II 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 13 II 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Grotę 8 IX 2004 r. poświęcił biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Tego dnia poświęcił również obraz Chrystusa Zmartwychwstałego w ołarzu głównym. To ofiara Bronisława i Celiny Antosiaków z Połoni. Małżeństwo Rojków z Połoni ufundowało ornat. Siostry Loretanki z Warszawy przeprowadziły Kongres Różańcowy.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

W dniu 23 V 2004 r. zorganizowano uroczystości z okazji dziesięciolecia parafii. Z tej okazji parafianie z Przysów, Grądu Rycickiego i Zagat ufundowali chrzcielnicę. Stanisław Nąć i Eugeniusz Gwiazda oraz parafianie z Małowidza ufundowali nowe żyrandole. Wykonał je Stanisław Lenart z Warszawy. Biskup łomżyński Stanisław Stefanek poświęcił chrzcielnicę i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży. Na uroczystości śpiewał ks. Stefan Ceberek.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

W kościele w prezbiterium wisi płaskorzeźba Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W kruchcie pod chórem stoi Krzyż Pasyjny Serca Jezusowego Końca Czasów.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 7 VIII 2022 r.

W 2004 r. parafia liczyła 810 osób. W sierpniu 2006 r. nowym proboszczem został ks. Jan Adam Leniewski. Był proboszczem do 1 VII 2018 r.

Przy kościele postawiono krzyż misyjny upamiętniający rekolekcje z 1995 r. Kolejne odbyły się w 2015 r. i zostały przeprowadzone przez redemptorystów. Krzyż misyjny zastąpiono nowym, umieszczono na nim tabliczki upamiętniające misje z 1995 i 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 13 II 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 26 VIII 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 26 VIII 2015 r.

W 2018 r. wystawiono nowy krzyż na rogu kościelnego ogrodzenia, a jednocześnie skrzyżowaniu drogi JednorożecChorzele i skrętu do Połoni.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 2 XI 2015 r.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 3 VIII 2022 r.

Kolejnym proboszczem przez 3,5 roku był ks. Dariusz Święcki. Został mianowany administratorem parafii Połoń 1 VII 2018 r. Po roku został proboszczem. Było to jego pierwsze probostwo.

W czerwcu 2020 r. zakończono malowanie wnętrza kościoła. Odnowiono też figurę maryjną i krzyż w prezbiterium. 

Ks. Dariusz Święcki odszedł z parafii w marcu 2022 r.

Ks. Dariusz Święcki. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Współcześnie (2022 r.) proboszczem jest ks. Zdzisław Idzikowski.

Fot. Maria Weronika Kmoch, 25 VII 2019 r.

Naboożeństwo czterdziestogodzinne w parafii Połoń jest odprawiane 16 i 17 kwietnia każdego roku.

W kościele co roku ustawiany jest żłóbek, podobnie Grób Pański.

Żłóbek w 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Grób Pański w 2020 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Ołtarze na Boże Ciało ustawiane są na terenie Połoni. Tego dnia można podziwiać feretrony i chorągwie, którymi dysponuje asysta procesyjna.

Ołtarz na Boże Ciało 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r.).

Ołtarz na Boże Ciało 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r.).

Ołtarz na Boże Ciało 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r.).

Ołtarz na Boże Ciało 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r.).

Boże Ciało w Połoni, 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Boże Ciało w Połoni, 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Boże Ciało w Połoni, 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Boże Ciało w Połoni, 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Boże Ciało w Połoni, 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Boże Ciało w Połoni, 3 VI 2021 r. Źródło (dostęp 6 IX 2022 r).

Z terenu parafii Połoń pochodzi trzech księży. W 1960 r. na kapłana wyświęcono ks. Jana Jóźwika SBD z Połoni. W dokumentacji przechowywanej w IPN czytamy: W dniu 6.VI. b.r. t.j. w poniedziałek w kościele parafialnym w Chorzelach miało sie odbyć wyświęcenie na księdza zakonnego o. Jóźwiaka, który przebywa w klasztorze OO salezjanów w Krakowie. Wymieniony pochodzi i posiada rodzinę w gromadzie Połoń, która to wieś nalezy do parafii Chorzele. Jak się okazało został on już wyświęcony w Krakowie. Odprawił on jednak w dniu 6.VI. br. pierwszą swoją mszę w kościele parafialnym w Chorzelach. W czasie tej mszy było obecnych ośmiu księży tj. proboszcz z Chorzel pełniący jednocześnie funkcję vicedziekana dekanatu przasnyskiego ks. Nieporęcki Aleksander, dwaj jego wikariusze ks. Dąbrowski Zygmunt ks. Stasiak Wojciech, jak też pięciu księży z zakonu OO Salezjanów z Krakowa, którzy brali udział prymicji dwóch księży Parciaków również zakonników z klasztoru OO Salezjanów w Krakowie. prymicja odbyła się w rodzinnej wsi braci Parciaków w Olszewce, w niedzielę tj. 5 b. m-ca. Dlatego też na drugi dzień tj. 6 b. m-ca tych pięciu księży zakonnych przybyło prosto z uroczystości z Olszewki do Chorzel na uroczystą mszę ks. zakonnego Jóźwiaka. Wymienieni zakonnicy przywieźli ze sobą czterosobową orkiestrę z Krakowa, która brała udział w uroczystościach w Olszewce i w poniedziałek w Chorzelach. Zakonnicy ci przywieźli furmanką wraz z w-w orkiestrą i chór kościelny z Olszewki.

W 1977 r. wyświęcono ks. Jana Krysika, a w 2005 r. ks. Janusza Ulatowskiego.

Udostępnił Dominik Kuciński z Połoni, 2015 r.

Źródło: Gmina Jednorożec. Przewodnik subiektywny, red. Wojciech Łukaszewski, Jednorożec 2014.

Źródło (dostęp 1 VII 2013 r.).


Bibliografia
I. Źródła
Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania, sygn. 0206/147/7, k. 179.
Informacje ze strony na Facebooku: nabożeństwo czterdziestogodzinne; malowanie kościoła; ostatnia msza ks. D. Święckiego (dostęp 6 IX 2022 r.).

II. Opracowania
Antosiak Celina, Rys historyczny parafii w Połoni, [w:] Zapiski Ziemi Jednorożeckiej, red. Monika Dworniczak i in., Jednorożec 2011, s. 111–112;
Gliński Daniel ks., Dzieje parafii Połoń, "Idący w... Przyszłość", 2004, 5, s. 1416.


Do następnego! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz