30 grudnia 2018

Regionalna biblioteczka. Zakupy i nabytki w 2018 r.

Tradycją już chyba stało się, że na koniec roku prezentuję publikacje, które znalazły się w mojej regionalnej biblioteczce w przeciągu minionych 12 miesięcy. Liczę na to, że ten spis książek, jakie mnie zainteresowały i jakie nabyłam lub otrzymałam w prezencie, okaże się dla Was pomocny. Czasami pytacie mnie o różne publikacje i ich dostępność - spieszę z informacją. Każda publikacja została krótko opisana (treść, cena i dostępność). Zapraszam!
Wpis podzieliłam na sekcje tematyczne. Zaczniemy od kwestii ogólnych związanych z I wojną światową, następnie zapraszam na Mazowsze, potem przejdziemy na Kurpie Zielone (w tym roku nie nabyłam białokurpiowskich publikacji), a następnie udamy się do mojego rodzinnego powiatu przasnyskiego. Osobną kategorię stanowią czasopisma popularnonaukowe.


1. I wojna światowa
Książki prezentowane w tej kategorii pozwolą mi lepiej zrozumieć wydarzenia tak ważne dla mojej małej ojczyzny. Są też bazą do opracowania tematu bieżeństwa na północnym Mazowszu, którym bardzo zainteresowałam się w 2017 r., jak również cmentarnictwa pierwszowojennego.

A. W. Borodziej, M. Górny, Nasza wojna, t. 1: Im­pe­ria 1912–1916 oraz t. 2: Narody 1917–1923
Dlaczego warto? Powody wyjaśnia ta recenzja: KLIK (t. 1) / KLIK (t. 2)
Skąd mam? Kupiłam e-booki w jednej z internetowych księgarni.
Jak zdobyć? Jak wyżej.
B. A. Chwalba, Wielka Wojna Polaków 1914-1918
Dlaczego warto? Łapcie recenzję, podpisuję się pod nią: KLIK.
Skąd mam? Kupiłam w księgarni wydawcy.
Jak zdobyć? Jak wyżej / e-book.
C. Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej, red. A. Koseski
Dlaczego warto? / Skąd mam? Info tutaj: KLIK.
Jak zdobyć? Jak wyżej / e-book: KLIK.
D. M. Karczewska, "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej". Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim 

Dlaczego warto? Info o publikacji: KLIK. Spis treści: KLIK.
Skąd mam? Kupiłam od wydawcy.
Jak zdobyć? Jak wyżej / Allegro.
E. Wielka Wojna na ziemiach polskich w niemieckiej fotografii wojskowej
Dlaczego warto? / Skąd mam? / Jak zdobyć? Info tutaj: KLIK.
F. J.E. Szczepański, Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918 Formacja głębokich rezerw
Dlaczego warto? Pierwsza tak obszerna praca poświęcona niemieckim wojskom okupacyjnym na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, wypełniająca lukę w polskiej historiografii. 
Skąd mam? Kupiłam w jednej z internetowych księgarni.
Jak zdobyć? Jak wyżej / Allegro.

G. D. Piotrowicz, Powiat ciechanowski w latach 1914-1920 
Dlaczego warto? Autor w przystępny sposób przedstawia wydarzenia Wielkiej Wojny i pierwszych lat powojennych w Ciechanowie i okolicach. Wykorzystał dotychczas nieznane materiały.
Skąd mam? Kupiłam bezpośrednio od Autora.
Jak zdobyć? Jak wyżej / od wydawcy (Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej: KLIK).
H. L. Zygner, Młodzi bohaterowie Niepodległej. Młodzież powiatu mławskiego w walce o niepodległość (październik-listopad 1918)
Dlaczego warto? Szkic mławskiego wkładu w odzyskanie niepodległości. Oprócz wydarzeń w mieście opisano także działalność POW i Legionów Polskich w powiecie.
Skąd mam? Publikacja jest darmowa, dostałam od znajomej.
Jak zdobyć? Odezwać się do wydawcy (parafia pw. św. Stanisława BM w Mławie)
I. Ku Niepodległej. Tradycje patriotyczne gminy Grudusk od czasów Powstania Styczniowego, oprac. K. Rybczyńska, L. Pszczółkowski
Dlaczego warto? Teksty dotyczące powstania styczniowego oraz wspomnienia Eugeniusza Rybczyńskiego (od 1901 do 1973 r.).
Skąd mam? Dostałam od znajomego - publikacja darmowa.
Jak zdobyć? Odezwać się do redakcji czasopisma "Reduta": KLIK.2. Mazowsze
Jako mieszkanka tego regionu lubię wiedzieć, co w trawie piszczy i śledzę lokalne wydawnictwa, uzupełniając w ten sposób biblioteczkę o pozycje, które mnie zainteresują.

A. Przewodniki po powiatach północnego Mazowsza z serii Tradycja Mazowsza. Przewodnik subiektywny
Dlaczego warto? Popularnonaukowe publikacje przybliżające wybrane powiaty Mazowsza. Dobry początek kolekcji publikacji regionalnych.
Skąd mam? Dostałam w prezencie od Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Jak zdobyć? KLIK.


B. Poza Warszawą, t. 1: Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński
Dlaczego warto? Ciekawa praca zbiorowa ukazująca bogactwo artystyczne Mazowsza w epoce średniowiecza i nowożytności, pięknie ilustrowana.
Skąd mam? Dostałam za darmo podczas Kongresu Historycznych Miejscowości Mazowsza we wrześniu.
Jak zdobyć? KLIK.


C. Przegląd Wojskowo-Statystyczny Imperium Rosyjskiego wydany z najwyższego rozkazu przez I Oddział Departamentu Sztabu Generalnego, t. 15, cz. 2: Gubernia płocka
Dlaczego warto? Interesujące źródło do historii I poł. XIX w. dla północnego Mazowsza.
Skąd mam? Kupiłam w Towarzystwie Naukowym Płockim.
Jak zdobyć? Jak wyżej.


D. Ecclesia Smlodoviensis. Dzieje Parafii i Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie, red. M. Przytocka
Dlaczego warto? Kolejna publikacja dotycząca parafii w regionie w formie pracy zbiorowej, więc przedstawia nie tylko dzieje kościoła i kultur religijnego, ale i historię okolicy.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Odezwać się do wydawcy - parafii w Śniadowie.


E. M. Niewiadomski, Dzieje gminy Miastkowo
Dlaczego warto? Niezwykle obszerne i rzetelne opracowanie dziejów jednej z gmin w regionie, mogące stanowić wzór takich opracowań. Skusiłam się, bo dużo tu o bieżeńcach.
Skąd mam? Kupiłam w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym.
Jak zdobyć? Jak wyżej: KLIK.
F. L. Zugaj, Z dziejów samorządu i administracji w Polsce, t. 1: Gminy wiejskie II Rzeczpospolitej. Województwa: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie, warszawskie

Dlaczego warto? Info: KLIK.
Skąd mam? Kupiłam u Autora.
Jak zdobyć? Jak wyżej: KLIK.


G. A. Gajewski, K. Głowacka, G. Krawczak, Szlakiem praskich kapliczek

Dlaczego warto? Trasy kapliczkowe po warszawskiej dzielnicy Praga, dużo zdjęć, rozwikłanie zagadki tak dużej liczebności świątków w tej części stolicy.
Skąd mam? Kupiłam na Allegro.
Jak zdobyć? Jak wyżej.

H. Prezydentowi prof. Ignacemu Mościckiemu w 150 rocznicę urodzin, red. B. Umińska
Dlaczego warto? Publikacja pokonferencyjna z ciekawymi artykułami oraz katalog wystawy w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? KLIK.


I. "Mazowieckie Zeszyty Naukowe", 4 (2018): Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017). In memoriam
Dlaczego warto? Kolejny zeszyt naukowy wydawany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, tym razem poświęcony wybitnej etnografce i socjolożce z Północnego Mazowsza.
Skąd mam? Dostałam egzemplarz autorsko-redaktorski.
Jak zdobyć? Odezwać się do Piotra Kaszubowskiego z Przasnysza albo czekać na styczniową / lutową promocję w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
J. Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej, red. B. Kalinowska, K. Mróz
Dlaczego warto? Katalog wystawy z artykułami dotykającymi różnych aspektów kultu świętych patronów w północnomazowiecko-podlaskiej diecezji. Wystawa była prezentowana w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, a w artykułach przewijają się wątki przasnyskie.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Odezwać się do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: KLIK.


K. Z. Polakowski, Kartki z dziejów leśnictwa mazowieckiego

Dlaczego warto? Zbiór wspomnień zebranych w końcu lat 90., dotyczących historii mazowieckich leśnictw i leśników.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Antykwariat / Allegro / Nadleśnictwo Przasnysz?


3. Kurpiowszczyzna
Zainteresowanie publikacjami z tego regionu rozumie się samo przez się - przecież to blog Kurpianki w wielkim świecie! :)


A. Dzieje parafii Łyse, red. M. Przytocka
Dlaczego warto? Kolejna monografia parafii w formie pracy zbiorowej - tym razem dotycząca ważnej kurpiowskiej jednostki kościelnej o długiej i pięknej tradycji.
Skąd mam? Kupiłam w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym.
Jak zdobyć? Jak wyżej: KLIK.


B. Dzieje powiatu ostrołęckiego, red. J. Gołota
Dlaczego warto? Zbiór artykułów autorstwa historyków z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, przekrojowo pokazujących historię pow. ostrołęckiego. Dużo rzetelnej wiedzy. Pierwsze tego typu opracowanie w regionie.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Może ma Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe: KLIK.


C. Kurpie - legendy i podania, red. I. Choroszewska-Zyśk, M. Grzyb
Dlaczego warto? Drugie wydanie pięknych kurpiowskich opowieści z całego regionu, zebranych kilka lat temu przez Związek Kurpiów. Wersja bez zapisu gwarowego, więc przystępniejsza dla przeciętnego czytelnika.
Skąd mam? Kupiłam w Związku Kurpiów.
Jak zdobyć? KLIK.


D. R. Lemański, Jak Kurpie ze Szwedami wojowali. Bój na Kopańskim Moście
Dlaczego warto? Komiks o jednym z ważniejszych wydarzeń kształtujących legendę walecznych Kurpiów. Atrakcyjna forma, piękne rysunki.
Skąd mam? Kupiłam od Autora.
Jak zdobyć? KLIK.


E. Kurpiowszczyzna. Kultura, historia, gospodarka, red. J. Gołota
Dlaczego warto? Praca zbiorowa powstała na bazie artykułów nadesłanych do "Zeszytów Naukowych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", przekrojowo naświetlająca wybrane aspekty historii regionu.
Skąd mam? Dostałam jako egzemplarz autorski.
Jak zdobyć? Kupić w OTN: KLIK.


F. "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 31 (2017)
Dlaczego warto? Pierwsze wydanie czasopisma po angielsku. Artykuły dotyczącego regionu kurpiowskiego w polskojęzycznej wersji dostępne w publikacji prezentowanej wyżej.
Skąd mam? Dostałam jako egzemplarz autorski.
Jak zdobyć? Kupić w OTN: KLIK.

4. Powiat przasnyski
Z uwagą śledzę informacje na temat publikacji, jakie wydawane są w Przasnyskiem i / lub dotyczą tego terenu. Nigdy nie wiadomo, kiedy dana książka mi się przyda, więc zbieram wręcz wszystko.

A. M. Makowski, Historia parafii w Świętym Miejscu
Dlaczego warto? Monografia parafii pióra jej proboszcza. Dużo rzetelnej wiedzy.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Niestety nie wiem.


B. Misjonarze i Barbarzyńcy. Opowieści o codziennym życiu przasnyskiego ogólnika w latach 1923-2005, oprac. M. Bondarczuk
Dlaczego warto? Pasjonujące opowieści, zebrane przez M. Bondarczuka, pokazujące życie w gimnazjum i liceum od nieznanej dotychczas strony. Wspaniała szata edytorska, mnóstwo wiedzy, fotografii...
Skąd mam? Kupiłam od rodziny Autora.
Jak zdobyć? Księgarnia "Pegaz" w przasnyskim rynku.


C. Przasnyskie w starej fotografii, red. G. Wróblewska
Dlaczego warto? Mnóstwo niezwykle ciekawych fotografii, ułożonych tematycznie, pochodzących najczęściej z gm. Przasnysz, ale nie tylko. Zdjęcia zostały udostępnione przez mieszkańców.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Może ma Urząd Gminy Przasnysz albo Gminna Biblioteka w Bogatem.


D. S. Chełchowski, Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza
Dlaczego warto? Reedycja etnograficznej pracy wybitnego działacza z Chojnowa w Przasnyskiem, dotychczas dostępna tylko w postaci zdigitalizowanej prasy. Publikacja wzbogacona o referaty wygłoszone na sesji promującej wydawnictwo, a także o piękną szatę graficzną.
Skąd mam? Dostałam od Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Jak zdobyć? KLIK.


E. Św. Stanisław Kostka w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu
Dlaczego warto? Katalog wybranych zbiorów przasnyskiego muzeum, poświęconych jednemu z najbardziej znanych polskich świętych. Niektóre eksponaty mnie mocno zaskoczyły!
Skąd mam? Dostałam od Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Jak zdobyć? KLIK.


F. J. Chmielewski, Powiesili ich przed Wigilią
Dlaczego warto? Szersze niż do tej pory powstałe opracowania dotyczące egzekucji na przywódcach lokalnych struktur ZWZ-AK, zamordowanych w grudniu 1942 r. Autor opisuje nie tylko wydarzenia w Przasnyszu, ale też w innych północnomazowieckich miasteczkach.
Skąd mam? Dostałam od Autora.
Jak zdobyć? Odezwać się do Autora: KLIK.


G. Życie codzienne i tradycje patriotyczne Bogatego i okolic, red. G. Wróblewska
Dlaczego warto? Zbiór różnych źródeł ukazujących codzienność mieszkańców podprzasnyskich wsi oraz ich udział w walkach o niepodległość.
Skąd mam? Dostałam w prezencie.
Jak zdobyć? Może ma Urząd Gminy Przasnysz albo Gminna Biblioteka w Bogatem.


H. W. Borkowski, Z. Miecznikowski, Zabytki archeologiczne Ziemi Przasnyskiej
Dlaczego warto? Rys archeologiczny Przasnyskiego, dzięki któremu można zarówno poznać najważniejsze zabytki tego regionu, jak też zrozumieć, że prahistorię tworzyli ludzie, że jest to opowieść o człowieku, a nie tylko o jakichś kamykach i grotach strzał. Wydawnictwo po raz pierwszy opisuje historię badań archeologicznych na tym terenie. Dzięki katalogowi można poznać zbiory trzech muzeów: Historycznego w Przasnyszu, Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, dotyczące Ziemi Przasnyskiej.
Skąd mam? Dostałam od Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Jak zdobyć? KLIK.


I. P. Prekiel, Trzydziestolatek w Przasnyszu
Dlaczego warto? Zapis wywiadu-rzeki z obecnym burmistrzem Przasnysza, który pokazuje swój pomysł na miasto, opisuje społeczność i rzeczywistość, w której żyje i w której chciałby żyć.
Skąd mam? Dostałam od Autorów.
Jak zdobyć? Odezwać się do MultiPunktu w Przasnyszu: KLIK / udać się tam osobiście.


6. Czasopisma
A. "Rocznik Przasnyski"

Dlaczego warto? To czasopismo naukowo-kulturalno-artystyczne, wydawane od 2014 r. przez Towarzystwo Ziemi Przasnyskiej. Szerzej o wydawnictwie napisałam na naszej stronie internetowej: KLIK. Naszej, bowiem jestem członkiem Redakcji oraz od 2015 r. autorką artykułów. Dlatego też wiem, jak ciekawe i różnorodne teksty ukazują się co roku w tym periodyku. Tym razem mnóstwo tekstów regionalnych, także naukowych, oraz dział poświęcony pamięci Mariusza Bondarczuka.
Skąd mam? Dostałam egzemplarz autorsko-redaktorski.
Jak zdobyć? Czasopismo można nabyć u Piotra Kaszubowskiego, prezesa TPZP.


B. "Krasnosielcki Zeszyt Historyczny"
Dlaczego warto? Wydawany od 2010 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej jako cykliczne czasopismo, zawierające materiały o charakterze popularnonaukowym, czasem naukowym. Dawno już Redakcja wyszła poza gm. Krasnosielc i czasopismo tylko z nazwy jest krasnosielckie. Od 2,5 roku publikuję w nim swoje teksty, głównie o gm. Jednorożec. Znajdziecie tu mnóstwo interesujących materiałów z szeroko pojętego Mazowsza (i nie tylko), nierzadko przygotowanych przez pasjonatów-amatorów, co nie umniejsza ich wartości, a pokazuje, że zainteresowanie historią może być powszechne, a ci, którzy się tym charakteryzują, mają naturalną chęć do dzielenia się swoją wiedzą z innymi.
Skąd mam? Dostałam egzemplarz autorsko-redaktorski.
Jak zdobyć? Egzemplarze darmowe. Najlepiej odezwać się do prezesa TPZK, Sławomira Rutkowskiego. Zamówienia można też składać za moim pośrednictwem. A jeśli wystarczy Wam wersja online, to można ją pobrać stąd: KLIK.

Serdecznie zapraszam do zajrzenia do innych postów o podobnej tematyce, oznaczonych tagiem "regionalna biblioteczka" (do odnalezienia w chmurze tagów na dole strony). Dla ułatwienia podlinkowałam je również tutaj:

Jestem ciekawa, czy któraś z wymienionych tam książek Was zainteresowała. Bardzo się ucieszę, jeśli podzielicie się w komentarzach informacjami na temat interesujących publikacji, jakie czytaliście lub kupiliście w mijającym roku, szczególnie jeśli nie umieściłam ich na swojej liście. Lubię czerpać inspiracje z otaczającego mnie świata i jestem pewna, że publikacje z polecenia mogą mi się przydać :)

Do następnego!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz